Autor textu: Jana Ikrényiová
02.09.2019

 Kreditový príplatok nahradí príplatok za profesijný rozvoj 

Príplatok bude aj za absolvovanie inovačného vzdelávania.

Foto: Ilustračné foto

Bratislava 02.09.2019 (TASR)

Súčasný kreditový príplatok sa zruší, postupne ho nahradí príplatok za profesijný rozvoj. Od 1. septembra vstúpil do účinnosti zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch.

      Príplatok získaný po 1. septembri bude mať podľa zákona platnosť sedem rokov, pričom sa dajú sústavne obnovovať. Získať ho môžu pedagogickí a odborní zamestnanci aj za úspešné absolvovanie rozširujúceho štúdia, štátnu jazykovú skúšku a špecializačné vzdelávanie. Možnosť získať príplatok bude aj za absolvovanie inovačného vzdelávania. "Všetky navrhované, ako aj dodatočné zmeny vyrokované odborármi sú v prospech učiteľov a odborných zamestnancov a zabezpečujú, aby v budúcnosti nedošlo k zníženiu 12-percentných príplatkov v novom vzdelávacom systéme," uviedol rezort školstva.

      Ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) ozrejmila, že cieľom zmeny zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch je, aby sa zvýšila kvalita vzdelávania. Zároveň sa podľa jej slov učitelia nemajú obávať, že by v novom systéme o peniaze prišli.

      Zákon upravuje napríklad aj pracovný pomer pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ktorý sa má skončiť najneskôr uplynutím školského roka, v ktorom dovŕšil 65 rokov. "Ak ide o riaditeľa, pracovný pomer sa má skončiť uplynutím funkčného obdobia, v ktorom dovŕšil 65 rokov," uviedol rezort školstva. Zamestnávateľ však môže s pedagogickým alebo odborným zamestnancom, ktorý dosiahol tento vek, uzatvoriť pracovný pomer najdlhšie na jeden rok.

      Okrem iného zákon prinesie aj nové právo na ochranu pred sociálno-patologickými javmi na pracovisku, zavedenie inštitútu Etického kódexu, profesionalizáciu výkonu pedagogickej a odbornej činnosti či prispôsobovanie ďalšieho vzdelávania potrebám škôl a školských zariadení. Pribudnúť má aj nová kategória odborného zamestnanca – kariérový poradca, rovnako má dôjsť aj k znižovaniu úväzkov niektorých kategórií zamestnancov.

      Právna norma platí napriek tomu, že ju vtedajší prezident SR Andrej Kiska nepodpísal. Parlament v prvej polovici mája prelomil prezidentovo veto.

Čo treba vedieť o koronavíruse

Jún 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· Svetový deň životného prostredia (UNEP)
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131