Autor textu: TASR
11.09.2019

Stredoškoláci môžu vytvoriť logo národného projektu PIAAC

Logo bude využívané v čase realizácie národného projektu.

Foto: PIAAC

Bratislava 11.09.2019 (TASR)

 Študenti stredných škôl sa môžu zapojiť do súťaže, ktorej cieľom je vytvorenie loga národného projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC). TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.

      "Cieľom súťaže je získať unikátny návrh logotypu, ktorý bude národný projekt PIAAC charakterizovať a funkčne prezentovať. Logo bude využívané v čase realizácie národného projektu a bude slúžiť na prezentovanie jeho aktivít v jednotnej a ľahko identifikovateľnej podobe," uviedol rezort školstva. Do súťaže sa môže zapojiť ktorýkoľvek študent strednej školy na Slovensku. Súťaž trvá do 15. novembra.

      PIAAC realizuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania na Slovensku od septembra 2018. Na národnom projekte podporenom z operačného programu Ľudské zdroje spolupracuje aj Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorá pripravuje druhý cyklus medzinárodného výskumu kompetencií dospelých v štúdii PIAAC. Slovensko sa spoločne s viac ako 30 krajinami zapojilo do tejto medzinárodnej štúdie druhýkrát.
​​​​​​​
      "Podstata výskumu spočíva v tom, že zapojená krajina OECD na reprezentatívnej vzorke dospelých respondentov testuje úroveň ich kľúčových kompetencií – schopností a zručností dospelých, ktoré sú nevyhnutné pre ich uplatnenie sa v každodennom živote, ako napríklad čítanie s porozumením, vyhľadávanie informácií predovšetkým v elektronickej podobe, používanie počítačov a schopnosť riešiť úlohy a problémy v technologicky vyspelom prostredí," priblížil rezort školstva. Štúdia OECD PIAAC je do veľkej miery podobná medzinárodnému meraniu PISA, preto sa o nej hovorí ako o meraní PISA pre dospelých. Cieľovou skupinou je populácia vo veku 16 až 65 rokov.

Finále Open International Championship of Europe Crown of Creativity 2020, autor: Video Jakub Králik SPŠE Hálova 16, Bratislava

Február 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
-

Prehľad udalostí:

· Jarné prázdniny Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja od 17. do 21. februára.
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131