Autor textu: TASR
17.09.2019

Petržalka zvyšuje príspevok na dieťa v súkromnej materskej škole

Finančný príspevok sa na jedno dieťa poskytuje na dobu maximálne 11 mesiacov.

Foto: Na snímke starosta mestskej časti Bratislava - Petržalka Ján Hrčka

Bratislava 17.09.2019 (TASR)

Bratislavská Petržalka aj v aktuálnom školskom roku 2019/2020 poskytne príspevok pre rodičov, ktorí umiestnili svoje dieťa v súkromnej škôlke. Ten sa bude po novom pohybovať vo výške 90 eur za jedno dieťa na jeden mesiac. Rozhodli o tom petržalskí poslanci na poslednom rokovaní miestneho zastupiteľstva. Samotnú výzvu na predkladanie žiadostí bude poslanecký zbor schvaľovať koncom mesiaca.

      Mestská časť má od roku 2015 prijaté všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných materských školách. Ním sa snaží finančne podporiť rodiny, ktorých deti sa pre nedostatok kapacít nedostali do štátnej škôlky.

Vzhľadom na to, že sa prijímali nové pravidlá, aj vzhľadom na to, že bola nejaká dohoda po diskusiách s riaditeľkami, tak sa zatiaľ nezrealizovala výzva.

Poznamenal starosta Petržalky Ján Hrčka. Výzvu totiž v uplynulých rokoch schvaľovalo zastupiteľstvo najneskôr v júni.

      Finančná pomoc je limitovaná počtom 40 detí, doteraz mestská časť vyšší záujem zo strany rodičov zatiaľ nezaznamenala. V minulom roku podali žiadosť rodičia 36 detí, museli však splniť viaceré sociálne kritéria, ktoré určuje VZN. Prioritou samosprávy je však zvyšovanie kapacít materských škôl. Do konca tohto roka má v pláne zvýšiť počet miest o zhruba 70, do septembra budúceho roka o 100 až 120 miest. "Hlavným cieľom je výrazné rozšírene kapacít materských škôl. Keď sa tak stane, príspevok zanikne," doplnil Hrčka.

      Príspevok môže byť poskytnutý rodičovi, ktorého dieťa má trvalý pobyt v Petržalke, do začiatku školského roka dosiahne najmenej tri roky a nebolo prijaté z kapacitných dôvodov do žiadnej škôlky v pôsobnosti mestskej časti. Ďalšou z podmienok je, aby maximálny mesačný príjem domácnosti posudzovaného žiadateľa nepresiahol sumu 500 eur na osobu a aby žiadateľ nebol zároveň poberateľom príspevku na dieťa súvisiacim s jeho dlhodobým neprijatím.

Čo treba vedieť o koronavíruse

August 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131