Autor textu: TASR
04.10.2019

Vzdelávanie v SR nie je na všetkých stupňoch dostupné pre každého

Poukázal na to prieskum realizovaný iniciatívou To dá rozum.

Foto: To dá rozum

Bratislava 04.10.2019 (Skolske.sk)

Vzdelávanie na Slovensku nie je na všetkých stupňoch dostupné pre každého, čo predstavuje jeden z kľúčových problémov slovenského školstva. Poukázal na to prieskum realizovaný iniciatívou To dá rozum neziskovej organizácie MESA10. Cieľom prieskumu bolo definovať príčiny súčasného stavu vzdelávacieho systému na Slovensku a navrhnúť v ňom zmeny.

      "Na vysokú školu sa dnes dostane takmer každý, prístup k programom vzdelávania a starostlivosti v rannom detstve je však obmedzený," tvrdí riaditeľka iniciatívy Renáta Hall.

Z prieskumu podľa jej slov vyplýva, že vzdelávací systém nedokáže dostatočne včas zmierňovať riziká neskoršieho neúspechu a nevytvára tak rovnaké šance pre všetkých.

      Analýza zistení o stave školstva na Slovensku poukazuje na to, že napriek existencii napríklad nultých ročníkov či kurzov na dokončenie základného vzdelania, ktoré sa zavádzajú v dôsledku zlyhania prevencie na predchádzajúce vzdelávacie stupne, sa nejavia tieto opatrenia ako efektívne. Podľa Hall vzdelávací systém tiež nedokáže včas zmierňovať riziká neskoršieho neúspechu.


​​​​​​​
      Podľa zástupcov iniciatívy To dá rozum vzdelávanie nedokáže v súčasnosti reagovať na rozmanitosť záujmov a potrieb detí. Analytička Katarína Vančíková poukázala aj na to, že deti so zdravotným znevýhodnením či deti z rómskych komunít sú zo vzdelávania systematicky vylučované. Viaceré z nich ukončia vzdelávanie bez absolvovania stupňa, ktorý by im následne umožnil ďalšie štúdium či uplatnenie sa na trhu práce.

      "Takmer každý piaty žiak na základnej škole má priznané špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby," tvrdia analytici. Podľa iniciatívy nárast počtu týchto detí môže súvisieť aj so systémom financovania. Napriek tomu sa takmer polovica týchto žiakov vzdeláva oddelene v systéme špeciálneho školstva.

      Problémom je napríklad aj to, že učitelia nie sú dostatočne pripravovaní na to, aby rozpoznali potreby jednotlivých učiacich sa, či na to, aby ovládali celú škálu vyučovacích metód. Odmeňovanie učiteľov sa taktiež nejaví ako dostatočné.
​​​​​​​
      Dotazníkového prieskumu sa v rokoch 2017 až 2019 zúčastnilo viac ako 15.000 respondentov z oblasti školstva, a tiež zo zástupcov zamestnávateľov. Iniciatíva rovnako realizovala rozhovory s viac ako 650 účastníkmi. Zistenia sa týkajú oblasti predškolskej výchovy po vysokoškolské vzdelávanie.

Čo treba vedieť o koronavíruse

August 2022

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]