Autor textu: TASR
13.10.2019

Segregácia detí vo vzdelávacom systéme na Slovensku pretrváva

Tvrdí to verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.

Foto: Ilustračné foto TASR

Bratislava 13.10.2019 (TASR)

 Segregácia vo vzdelávacom systéme pretrváva. Školský zákon nie je konkrétny v zakazovaní diskriminácie a segregácie, nevysvetľuje tieto pojmy a neukladá sankcie za porušenie tohto princípu. V praxi tak nedokáže zabrániť prípadom segregácie. Tvrdí to verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová na sociálnej sieti. Reagovala tak na stanovisko, ktorým Európska komisia (EK) upozorňuje Slovensko na dodržiavanie pravidiel rovnakého zaobchádzania s rómskymi deťmi.

      "Verím, že sa vďaka výzve zo strany EK veci dajú do pohybu, pretože zabezpečenie práva na vzdelanie je mimoriadne dôležité a kľúčové pre úspešný život a prosperitu nás všetkých, a o to viac, ak ide o deti z marginalizovaných skupín obyvateľstva," uviedla Patakyová.

      Pripomína, že Kancelária verejného ochrancu práv na tento problém poukazuje už od roku 2013 a je nevyhnutné ho riešiť. "Napriek tomu, že táto problematika bola súčasťou mimoriadnej správy verejného ochrancu práv v auguste 2013, NR SR ju bezprecedentne nikdy neprerokovala," hovorí ombudsmanka.

      EK vo štvrtok (10. 10.) oznámila, že zasiela Slovensku tzv. odôvodnené stanovisko, v ktorom ho žiada, aby dodržiavalo pravidlá EÚ týkajúce sa rovnakého zaobchádzania s rómskymi žiakmi. Odvoláva sa na smernicu EÚ o rasovej rovnosti, zakazujúcu diskrimináciu z dôvodu rasového alebo etnického pôvodu vo viacerých kľúčových oblastiach života vrátane vzdelávania.

      V stanovisku EK upozorňuje na pretrvávajúci problém s neúmerným podielom rómskych žiakov zaraďovaných do špeciálnych škôl alebo tried pre deti s mentálnym postihnutím, prípadne vytváraním výhradne rómskych tried. Opatrenia, ktoré SR prijala od roku 2015, keď jej EK zaslala formálnu výzvu, považuje komisia za nedostatočné.

      Slovensko má dva mesiace na to, aby reagovalo a prijalo príslušné opatrenia. V opačnom prípade môže EK rozhodnúť o postúpení tohto prípadu Súdnemu dvoru EÚ.

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR oznámilo TASR, že sa k stanovisku komisie vyjadrí, až keď mu bude doručené a oboznámi sa s ním.

Čo treba vedieť o koronavíruse

December 2023

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]