Autor textu: TASR
14.10.2019

 Ministerstvo školstva má v budúcom roku hospodáriť s vyšším rozpočtom

 Rezort má mať k dispozícii celkové výdavky 1,58 miliardy eur.

Foto: MŠVVaŠ

Bratislava 14.10.2019 (TASR)

 Ministerstvo školstva má v budúcom roku hospodáriť s väčším balíkom peňazí než v tomto roku. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, predloženého sociálnym partnerom na rokovanie tripartity. Rezort školstva má mať k dispozícii celkovo 1,58 miliardy eur, čo predstavuje oproti roku 2019 nárast zhruba o 221 miliónov eur (16,2 percenta).

      Rezort má mať k dispozícii celkové výdavky 1,58 miliardy eur, z toho prostriedky štátneho rozpočtu v sume 1,46 miliardy eur a prostriedky zo štrukturálnych fondov vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v sume 126 miliónov eur.

      V medziročnej zmene výdavkov štátneho rozpočtu má byť premietnuté zvýšenie platu a paušálnej náhrady ústavných činiteľov, platov štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vrátane štipendií pre doktorandov. Taktiež zvýšenie platov pre učiteľov na začiatku kariéry v regionálnom školstve a vysokom školstve vrátane doktorandov či zvýšenie výdavkov na zabezpečenie účasti na olympijských hrách a paralympijských hrách Tokio 2020.

      Celkové zdroje na regionálne školstvo rozpočtované v kapitolách ministerstva školstva a ministerstva vnútra v roku 2020 sa očakávajú na úrovni 2,11 miliardy eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2019 predstavuje nárast o 361 miliónov eur, teda o 20,6 percenta. Najväčším výdavkom v regionálnom školstve sú mzdy pedagogických a odborných zamestnancov. Kapitálové výdavky kapitoly rezortu školstva pre regionálne školstvo sú navrhované vo výške 1,67 milióna eur. Tie sú určené hlavne na odstraňovanie havárií a na rekonštrukcie a modernizácie škôl, školských zariadení i priamo riadené organizácie v regionálnom školstve.

      Na vysoké školstvo sú celkové zdroje budúci rok navrhované v kapitolách rezortov školstva, vnútra, obrany a zdravotníctva na úrovni 654 miliónov eur a v porovnaní so schváleným rozpočtom roka 2019 rastú o 105 miliónov eur. Verejné výdavky na vedu a techniku v roku 2020 z verejných zdrojov majú rasť o 40,6 percenta, a teda o 129 miliónov eur.

      V roku 2020 majú oproti schválenému rozpočtu roku 2019 poklesnúť celkové výdavky na podporu športu o 16,4 milióna eur, teda o 16,1 percenta. Výdavky na podporu športu poskytované rezortom školstva v roku 2020 majú klesnúť medziročne o 17,8 milióna eur, a to o 19,2 percenta. Pokles výdavkov je z dôvodu, že v roku 2020 nie sú zapracované prostriedky súvisiace s financovaním športovej infraštruktúry národného významu v sume 21 miliónov eur.

      Výdavky na podporu detí a mládeže majú rasť v roku 2020 oproti schválenému tohtoročnému rozpočtu o 1,77 milióna eur, čo je o 50,1 percenta. Významný zdroj prostriedkov na vzdelávanie pochádza z fondov Európskej únie. V programovom období 2014 až 2020 ide o operačné programy Ľudské zdroje i Výskum a inovácie.  Celkové verejné výdavky Slovenska na vzdelávanie, teda výdavky všetkých subjektov verejnej správy, sa v roku 2020 očakávajú vo výške približne 4,2 percenta HDP. Na oblasť vzdelávania sú v rozpočte verejnej správy na rok 2020 navrhované štyri miliardy eur, čo oproti roku 2019 predstavuje nárast o 466 miliónov eur.

Máj 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
Napíšte nám [email protected]