Autor textu: TASR
15.10.2019

Nadácia pre deti Slovenska: Problém s inkluzívnym vzdelávaním pretrváva

Aj napriek podpore sa situácia v školstve systémovo nezlepšuje.

Foto: NDS

Bratislava 15.10.2019 (TASR)

 Problém so zabezpečením inkluzívneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodneným na Slovensku stále pretrváva, tvrdí Nadácia pre deti Slovenska. Podľa nej na školách stále chýbajú špeciálni asistenti a odborní zamestnanci, uviedol to v utorok počas tlačovej konferencie riaditeľ nadácie Ondrej Gallo.

      Nadácia pre deti Slovenska prispieva k riešeniu tohto problému prostredníctvom programu na pomoc so začlenením detí so zdravotným znevýhodnením do bežného vyučovacieho procesu. Program kto chýba? vznikol ako reakcia na situáciu v oblasti vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením na Slovensku. Gallo poznamenal, že aj napriek podpore sa situácia v školstve systémovo nezlepšuje. V aktuálnom školskom roku bolo školám pridelených 3108 pedagogických asistentov, podľa nadácie to však nie je ani polovica zo školami navrhovaného počtu, aj keď sa číslo asistentov zvýšilo. Nadácia upozornila aj na nedostatok odborných zamestnancov, ako je školský psychológ, logopéd či špeciálny a sociálny pedagóg.

      "V školách je 40.268 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) a počet integrovaných detí stále stúpa. Napriek tomu má dnes na Slovensku prístup k podporným službám školského psychológa iba 15 percent základných a stredných škôl. V materských školách je to len 0,3 percenta,“ povedal Gallo. Ako doplnil, neexistuje snaha zabezpečiť profesionálne služby, supervíziu, expertízu a celoživotné vzdelávanie pre odborných zamestnancov, asistentov či celé odborné tímy na školách. 

      V rámci prvého ročníka projektu Škola inkluzionistov sa zrealizoval v spolupráci s nezávislou mimovládnou organizáciou Centrum pre výskum etnicity a kultúry výskum zameraný na situáciu na školách zapojených v programe. Špecifickou témou boli aj rôzne inkluzívne princípy a práca s deťmi so ŠVVP. Väčšina učiteľov vníma vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením na bežnej základnej škole pozitívne a len desať percent z nich si myslí, že by sa deti so ŠVVP mali vzdelávať v špeciálnych školách. Zároveň však upozorňujú, že vzdelávanie takýchto detí je za bežných podmienok náročnejšie, a preto by školy v tejto oblasti potrebovali pomoc. Z prieskumu vyplýva, že takmer 50 percent učiteľov vníma rozmanitosť v rámci triedy ako namáhavú. Pri učiteľoch druhého stupňa je to až 60 percent.

      Na Slovensku je približne 14.000 detí so zdravotným znevýhodnením vo veku do sedem rokov a viac ako 5000 z nich je vo veku, keď by mali navštevovať materské školy. Z nich zhruba 60 percent škôlky nenavštevuje. Podľa nadácie dôvodom je, že na vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením je pripravených iba 23 percent materských škôl. Tie zároveň nie sú povinné prijať tieto deti do kolektívu, ak na to nemajú vytvorené vhodné podmienky.

Popis fotografie: Zľava: Adam Škopp, špeciálny asistent ZŠ Karloveská v Bratislave, Mariana Tóthová, mama dieťaťa so zdravotným znevýhodnením, Viktor Križo, učiteľ a špeciálny pedagóg, správca Centra inkluzívneho vzdelávania, Andrea Cocherová, riaditeľka dobročinného Plesu v opere, Ondrej Gallo, riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska, Aneta Chlebničanová, riaditeľka SZŠ u Filipa v Banskej Bystrici, projektová manažérka NDS, Pavol Lančarič, predseda Dozornej rady spoločnosti Orange Slovensko, a.s., zástupca hostiteľa dobročinného Plesu v opere a člen Čestného plesového výboru

Máj 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
Napíšte nám [email protected]