Autor textu: TASR
16.10.2019

MŠVVaŠ: Financovanie asistentov učiteľa je viaczdrojové

Na školách stále chýbajú špeciálni asistenti a odborní zamestnanci.

Foto: MŠVVaŠ

Bratislava 16.10.2019 (TASR)

Financovanie asistentov učiteľa je viaczdrojové, na tento zámer môžu školy využiť financie z eurofondov, ale aj z normatívu na žiaka. Ak školy tieto zdroje a prostriedky využijú, všetky môžu mať asistentov učiteľa. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR v reakcii na vyjadrenia Nadácie pre deti Slovenska. Tá tvrdí, že na školách stále chýbajú špeciálni asistenti a odborní zamestnanci.

      Jedným z možných zdrojov financovania asistentov učiteľa je normatív na žiaka. "V ňom sa zohľadňujú zvýšené náklady na výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa druhu a stupňa ich zdravotného znevýhodnenia," uviedol rezort školstva. Tieto finančné prostriedky sú prideľované normatívnym spôsobom a je možné ich použiť na viaceré účely, napríklad na financovanie nákladov na mzdy a platy, modernizáciu učebných pomôcok či riešenie havarijných situácií. "Napríklad kým normatív na žiaka bez zdravotného znevýhodnenia v bežnej škole je 1700 eur, na žiaka s autizmom je to viac ako 13.000 eur," priblížilo ministerstvo školstva.

      Ďalším zdrojom na financovanie asistentov učiteľa sú eurofondy. Rezort školstva pokračuje v podpore inkluzívneho vzdelávania na školách. "Výzvy na dopytovo orientované projekty V základnej škole úspešnejší a V základnej školy úspešnejší II umožnili vytvorenie nových pracovných pozícií pre pedagogických asistentov, asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením či vytváranie inkluzívnych tímov," priblížilo MŠVVaŠ. Národný projekt Škola otvorená všetkým taktiež podporuje inkluzívne vzdelávania a skvalitňuje profesijné kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov s cieľom zabezpečenia rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšeniu výsledkov a kompetencií detí a žiakov. Rezort školstva priblížil, že po prvýkrát bude možné zabezpečiť prostredníctvom eurofondov aj asistentov učiteľa pre materské školy.

      Spolu s novým národným projektom Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov rezort školstva podporí inklúziu na školách. Rezort školstva doplnil, že robí kroky v prospech detí a žiakov a naďalej sa usiluje o pokrytie všetkých požiadaviek.

      Podľa Nadácie pre deti Slovenska v aktuálnom školskom roku bolo školám pridelených 3108 pedagogických asistentov. Ako doplnila, nie je to ani polovica zo školami navrhovaného počtu, aj keď sa číslo asistentov zvýšilo. Nadácia upozornila aj na nedostatok odborných zamestnancov, ako je školský psychológ, logopéd či špeciálny a sociálny pedagóg.

Máj 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
Napíšte nám [email protected]