Autor textu: TASR
21.10.2019

ŠPÚ spustil pripomienkovanie materiálu na výučbu matematiky

Verejnosť môže dokument pripomienkovať do 15. novembra.

Foto: Ilustračné foto

Bratislava 21.10.2019 (TASR)

 Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) spustil verejné pripomienkovanie dokumentu s názvom Koncepcia skvalitnenia matematického vzdelávania na základných a stredných školách na Slovensku. Informuje o tom ŠPÚ na svojej internetovej stránke.

      Hlavnými cieľmi koncepcie je zefektívniť edukačný proces na základných a stredných školách, zvýšiť kvalitu vyučovania matematiky zameranú na rozvíjanie matematického myslenia. Okrem toho tiež sledovať efektívnosť implementácie štátnych vzdelávacích programov, ale aj vzdelávacích štandardov z matematiky do školských vzdelávacích programov a do výchovno-vzdelávacieho procesu.

      Koncepciu skvalitnenia matematického vzdelávania na školách pripravila pracovná skupina zložená z odborníkov zo ŠPÚ, zástupcov stredných odborných škôl a gymnázií, členov Republikovej únie zamestnávateľov, IT Asociácie Slovenska, či Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.

      Pracovná skupina uvádza, že koncepciu vypracovala ako reakciu na spoločenské potreby. "Materiál vychádza z didaktiky vyučovacieho predmetu matematika, pričom reflektuje súčasné trendy, ktoré rešpektujú konštruktivistické prístupy a postavenie matematiky vo všeobecnom vzdelávaní, zohľadňuje požiadavky trhu práce, vysokých škôl, ale aj pedagogickej praxe," uvádza sa v koncepcii.

      V súvislosti s výučbou matematiky na školách sa počas roka otvorila i otázka povinného zavedenia maturitnej skúšky z matematiky. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR začiatkom októbra pre TASR uviedlo, že eviduje požiadavku a nároky vysokých škôl a zamestnávateľov na kvalitnejšie vedomosti a schopnosti absolventov stredných škôl v oblasti matematiky. "Preto sme sa rozhodli riešiť túto požiadavku otvorením diskusie na uvedenú tému. Priebežne evidujeme zvyšujúci sa počet maturantov z matematiky. S tým súvisí aj pripravované zavedenie povinnej maturity z matematiky pre gymnáziá a vedné STEM odbory (prírodné, technické a lekárske vedy) v dvoch úrovniach – akademickej a aplikovanej," uviedol odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva. Ako doplnil, táto myšlienka je momentálne v štádiu zasadnutí odbornej komisie.
​​​​​​​
      

Čo treba vedieť o koronavíruse

Marec 2023

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
Napíšte nám [email protected]