Autor textu: Školské.sk
25.11.2019

Učitelia jazykov sa snažia priblížiť žiakom prostredníctvom technológií.

Využitie inovatívnych nástrojov považujú v dnešnej dobe za nevyhnutnosť.

Foto: WocaBee

Bratislava 25.11.2019 (Skolske.sk)

 Učitelia cudzích jazykov na našich základných a stredných školách vo vyučovaní vo veľkej miere využívajú moderné technológie. Žiakov sa do učenia snažia zapájať najmä prostredníctvom online videí alebo hier, svoje miesto na školách si však našli aj interaktívne aplikácie. Vyplýva to z výsledkov online prieskumu* medzi učiteľmi cudzích jazykov v Slovenskej a Českej republike, ktorý sa uskutočnil so začiatkom tohto školského roku. Učitelia využívaním nových technológií reagujú na zmeny v spôsoboch učenia dnešných školákov, a zároveň hľadajú spestrenie hodiny, aké im učenie z klasických učebníc väčšinou nedokáže poskytnúť.

Prieskum o využívaní moderných technológií na školách uskutočnila spoločnosť WocaBee, ktorá školám už druhý rok poskytuje inovatívnu aplikáciu na učenie cudzích slovíčok. Jeho cieľom bolo získať obraz o tom, do akej miery sú učitelia u nás otvorení moderným technológiám a inovatívnym prístupom.

„Generácia súčasných žiakov je celkom iná, ako ktorákoľvek predchádzajúca. Deti doslova vyrastajú s technológiami, rozdiely v tom, ako prijímajú a spracúvajú nové informácie sú oproti minulosti obrovské. A my ako učitelia sa tomu musíme prispôsobiť,“ tvrdí pani učiteľka Andrea Srnová, učiteľka anglického a nemeckého jazyka na Základnej škole Nitrianske Pravno.

Podľa výsledkov prieskumu si tento fakt na Slovensku uvedomuje väčšina učiteľov cudzích jazykov. Moderné technológie považujú v prvom rade za nástroj, ako spestriť hodinu a motivovať žiakov k učeniu, až 56 % z nich dokonca považuje technológie vo vyučovaní za nevyhnutnosť. Približne polovica oslovených zároveň tvrdí, že vďaka novým nástrojom dosahujú u žiakov reálne výsledky vo forme zlepšovania vedomostí.

Vo vyučovaní cudzích jazykov sa u nás najčastejšie využívajú videá (využíva ich 89 % oslovených učiteľov), online hry a kvízy (68 %), články alebo online knihy (58%). Veľký potenciál na širšie využitie vo vyučovaní majú podcasty (pracuje s nimi 8 % učiteľov), relatívne nový nástroj – aplikácie – však už dnes využíva približne 15 % oslovených pedagógov.

Výsledky prieskumu považuje za pozitívne aj Michal Ošvát, mladý slovenský programátor a autor aplikácie WocaBee: „Prieskum nám potvrdil to, čo už druhý školský rok sledujem v praxi – učitelia veľmi vítajú inovatívny nástroj, ktorý im pomáha motivovať žiakov a zároveň zjednodušovať prácu. Je povzbudivé, že v dnešnej dobe, kedy je kvalita vzdelávania veľmi diskutovanou témou, sa takmer každý oslovený učiteľ cudzieho jazyka snaží spestriť výučbu s využitím technológií nad rámec bežných učebníc.“

WocaBee sa na slovenských školách používa už druhý školský rok. Doteraz aplikáciu vyskúšalo už takmer 30 000 žiakov a 1300 učiteľov na Slovensku aj v zahraničí, ktorí jej v hodnotení pridelili 5 z 5-tich hviezdičiek. Jej používanie je jednoduché - učiteľ do aplikácie priebežne zadáva balíky slovíčok a fráz, ktoré sa majú žiaci naučiť a doma precvičovať. Za precvičovanie slovíčok žiaci získavajú body, tzv. WocaPoints, a tak môžu v rámci triedy medzi sebou súťažiť.

Aktuálny prieskum nepriniesol zásadné rozdiely vo využívaní technológií medzi učiteľmi na Slovensku a v Čechách, na základných a stredných školách a ani z rôznych vekových skupín. „Môžem skutočne potvrdiť, že našu aplikáciu si obľúbili učitelia bez ohľadu na dĺžku praxe. Presvedčila ich jednoduchosť používania, zlepšovanie známok u žiakov a ich motivácia k učeniu. A to je u dnešných „digitálnych“ detí najdôležitejšie,“ dodáva Michal Ošvát.
 
*Nereprezentatívny prieskum formou online dotazníka realizovaný spoločnosťou WocaBee v mesiaci august 2019 na vzorke 331 učiteľov cudzích jazykov na základných a stredných školách v Slovenskej a Českej republike.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––WocaBee je webová aplikácia na učenie cudzích slovíčok, ktorá je dostupná online na www.wocabee.app. Učiteľ priebežne pridáva do aplikácie balíky slovíčok, ktoré sa majú žiaci naučiť. Zadávanie je vďaka funkcii inteligentnej predikcie veľmi rýchle a pohodlné, a vytvorený balík môže byť použitý pre inú triedu, prípadne na ďalší školský rok. Žiaci si slovíčka precvičia na domácu úlohu v stanovenom termíne. Na precvičovanie je použitých 5 rôznych metód a aplikácia sa každému individuálne prispôsobuje podľa toho, v ktorých slovíčkach robí žiak chyby - využíva tzv. umelú inteligenciu. WocaBee umožňuje aj spustiť písomky, ktoré sú ihneď automaticky vyhodnotené. Aplikácia je pre učiteľov a školy zadarmo, cena pre žiakov je od 80 centov na mesiac.

Čo treba vedieť o koronavíruse

Jún 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131