Autor textu: Školské.sk
04.12.2019

Výskumne a technicky orientované univerzity podpísali inovovanú zmluvu o Združení

Nadväzuje na doterajšie aktivity Združenia založeného 28. februára 2013

Foto: Ilustračné foto TASR

Bratislava 04.12.2019 (Skolske.sk)

 
Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach podpísali v pondelok 2. decembra 2019 v Bratislave inovovanú Zmluvu o združení výskumne a technicky orientovaných univerzít Slovenskej republiky tzv. „Združenie V7“.

Zmluva nadväzuje na doterajšie aktivity Združenia založeného 28. februára 2013 s ohľadom na nové a aktuálne  spoločenské priority SR v oblasti vedy, výskumu a inovácií. Združenie je tvorené a bude otvorené pre subjekty, ktoré disponujú špičkovou vedeckovýskumnou infraštruktúrou reprezentovanou univerzitnými vedeckými parkami a centrami excelentnosti s vytvorenými podmienkami pre rozvoj inovácií a transfer poznatkov vedeckého výskumu do praxe; majú významný podiel na publikáciách slovenských výskumníkov v časopisoch registrovaných v renomovaných databázach; poskytujú kvalitné, vedecky zamerané doktorandské štúdium a dôstojne reprezentujú slovenské vysoké školy v renomovaných rankingových agentúrach.
​​​​​​​

Som rád, že výskumne a technicky orientované univerzity podpísali inovovanú zmluvu. Verím, že aj vďaka nej budeme pokračovať v úspešnej spolupráci vo vysokoškolskom priestore a budeme pohotovo reagovať na aktuálne celospoločensky žiadúce aktivity zo strany vedecky najvýkonnejších univerzít.

Uviedol rektor UPJŠ v Košiciach a predseda Združenia V7 prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
Členovia Združenia V7 sa dohodli na koordinácii a spoločnom postupe pri presadzovaní podpory vedy, výskumu a inovácií v slovenskom a európskom výskumnom priestore, pričom budú okrem iného:

· zohľadňovať pri svojich aktivitách potreby reálneho života, rozvíjať spoluprácu s podnikmi a inštitúciami spoločenskej praxe;

· poskytovať odbornú racionálnu oporu ústredným orgánom štátnej správy, verejnej správy  a ostatným autoritám pri ich rozhodovaní vo veciach podpory vedy, výskumu a inovácií;

· presadzovať  férové, transparentné a vyvážené financovanie výskumu a vývoja v Slovenskej republike, ako v jej inštitucionálnej zložke, tak aj v súťaživých formách;

· koordinovať svoje aktivity pri predkladaní projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov;

· vyvíjať spoločné úsilie a vzájomne sa podporovať pri svojom sieťovaní sa s významnými vedeckými inštitúciami doma i v Európskom výskumnom priestore;

· podporovať spoločné zdieľanie nadobudnutej vedeckej infraštruktúry najmä v univerzitných vedeckých parkoch a centrách excelencie;

· podporovať úsilie tvorby a aktualizácie cestovnej mapy vedeckej infraštruktúry SR a mnohé ďalšie.
 

Mgr. Linda Babušík Adamčíková, PhD.
Tlačová referentka a hovorkyňa UPJŠ v Košiciach

 
 
 
 
 

Čo treba vedieť o koronavíruse

Január 2021

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected] alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131