Autor textu: TASR
06.12.2019

SRK víta vypracovanie národných akreditačných štandardov

Má však aj pripomienky.

Foto: SRK

Bratislava 06.12.2019 (Skolske.sk)

 Slovenská rektorská konferencia (SRK) víta vypracovanie národných akreditačných štandardov a usmernení, najmä pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. Avšak má viaceré pripomienky, ktoré Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo (SAAVŠ) doručí.  

      Podľa SRK musia akreditačné štandardy pre jednotlivé študijné odbory flexibilne reagovať na to, čo je skutočne významné v danom odbore tak, aby bola zachovaná kvalita. Rektori žiadajú také akreditačné štandardy, ktoré budú motivujúce pre všetky vysoké školy, ktoré plnia rôznorodé poslania. Trvajú aj na požiadavke akceptovať odborníkov, ktorí doteraz získali vedecko-pedagogické a umelecko-pedagogické tituly docent a profesor. "Formulácia dotknutého štandardu má koncepčne neodôvodnený a normatívne neoprávnený retroaktívny charakter, ktorý relativizuje nielen úsilie osôb, ktoré získali vedecko-pedagogický a umelecko-pedagogický titul docent, respektíve profesor pred vyhotovením návrhu, ale aj úsilie vysokých škôl," vyplýva z ich stanoviska.

      SRK žiada zreálniť minimálne požiadavky pre personálne zabezpečenie garancie vysokoškolského štúdia. Zároveň chcú upraviť požiadavky tak, aby boli pre všetky programy toho istého stupňa rovnocenné.

      Návrh má podľa rektorov potenciál pozitívne vplývať na kvalitu vzdelávania na vysokých školách. "Tieto pozitívne zmeny pocítia najmä študenti a zamestnanci vysokých škôl," tvrdí SRK. Predseda výkonnej rady SAAVŠ Robert Redhammer pre TASR uviedol, že ho teší záujem zo strany SRK. Poznamenal, že po doručení pripomienok sa nimi bude SAAVŠ zaoberať. "Agentúra spracuje a zverejní všetky pripomienky, ktoré jej budú doručené. Ku každej pripomienke sa agentúra vyjadrí," dodal Redhammer.
​​​​​​​
      SAAVŠ vypracovala návrh akreditačných štandardov, ktorý môže verejnosť pripomienkovať do 5. decembra. Redhammer tvrdí, že ide o dokument, ktorý prvýkrát určuje akreditačné štandardy ako požiadavky podmieňujúce udelenie akreditácií vysokým školám v súlade s európskymi odporúčaniami. Návrh obsahuje tri základné časti zamerané na kvalitu vnútorného systému zabezpečenia kvality vzdelávania vysokých škôl, na akreditáciu študijných programov a na akreditáciu práv habilitačných a inauguračných konaní.

Čo treba vedieť o koronavíruse

September 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· Európsky deň jazykov, Medzinárodný deň za úplné odstránenie jadrových zbraní (OSN)
Napíšte nám [email protected] alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131