Autor textu: TASR
11.12.2019

Košice: UVLF otvorilo moderné laboratórium hygieny a technológie mlieka

Vyučovací proces doplnia aj laboratórne stoly.

Foto: UVLF

Košice 11.12.2019 (TASR)

 Nové laboratórium hygieny a technológie mlieka otvorili v pondelok na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach. Bude súčasťou ústavu hygieny a technológie mlieka, ktorý pôsobí na katedre hygieny a technológie potravín. Celkové náklady na modernizáciu boli zhruba 68.000 eur. ministerstvo školstva poskytlo sumu približne 65.000 eur, rozdiel dofinancovala univerzita z vlastných zdrojov. Informovala o tom hovorkyňa univerzity Zuzana Bobriková.

      Projekt nazvaný Inovácia vo vzdelávaní na UVLF v Košiciach, s ktorým sa škola uchádzala o finančné prostriedky, zahŕňa dve aktivity - nadstavbu centra klinických zručností a modernizáciu laboratória hygieny a technológie mlieka.

      Modernizácia laboratória podľa rektorky univerzity Jany Mojžišovej napĺňa strategický cieľ rozvíjať činnosti v oblasti bezpečnosti a kvality potravín. "Umožní našim študentom, ale aj vedeckým pracovníkom reagovať na aktuálne trendy, poznať súčasné technológie, ovládať terénnu prácu. Bez toho by sme len ťažko mohli pripravovať absolventov na reálnu prax. Do oblasti hygieny a technológie spracovania mlieka sme v ostatných rokoch investovali menej, preto nás teší, že sme tento deficit teraz dokázali vyrovnať," zhodnotila.

      Do zmodernizovaných priestorov pribudlo vďaka projektu kompletné technologické zariadenie na spracovanie mlieka a výrobu mliečnych produktov. Vyučovací proces doplnia aj laboratórne stoly a stoličky, linky na uskladnenie potravín a manipuláciu, chladiace zariadenie a ďalší laboratórny nábytok. Pôjde o súčasť pedagogického procesu vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania aj pri výskumných prácach študentov súvisiacich s bakalárskymi, diplomovými a dizertačnými prácami.
      

V modernizovaných priestoroch získa študent návyky, ktoré sú nevyhnutné pre terénnu prax, pretože si bude vedieť dopredu overiť jednotlivé technologické kroky, aby eliminoval nežiaduce vonkajšie vplyvy, ktoré môžu ohroziť zdravotnú bezpečnosť a kvalitu mlieka a mliečnych výrobkov.

Konštatovala vedúca ústavu hygieny a technológie mlieka Eva Dudriková. Študent sa tak môže podrobne zoznámiť s celým procesom od starostlivosti o dojnice a získavanie mlieka v školskom poľnohospodárskom podniku v Zemplínskej Teplici, cez celý technologický proces spracovania mlieka v laboratóriu až po finálny produkt. Vyrobené finálne mliečne produkty budú študenti ďalej využívať pri posudzovaní ich hygienickej kvality a bezpečnosti.

      "Očakávame, že vďaka projektu sa nám podarí rozšíriť spoluprácu výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou. Ak dokážeme prenášať nové poznatky a technológie, môže to pomôcť hospodárskemu rastu regiónov. Získali sme zázemie na to, aby sme na vedeckej báze pripravili technologické postupy a systém bezpečnosti tradičných mliečnych výrobkov nielen na účely ďalšej vedecko-výskumnej činnosti a pedagogického procesu, ale predovšetkým na rozvoj a oživenie malých výrobcov mliečnych výrobkov, ktorých produkcia je založená na tradičných technologických postupoch," vysvetlil prínos pre prax prorektor UVLF Jozef Nagy, ktorý bol aj garantom projektu.
​​​​​​​
      Priestory modernizovaných cvičební budú využívať študenti v študijných programoch všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín, bezpečnosť krmív a potravín a trh a kvalita potravín.

Čo treba vedieť o koronavíruse

Január 2021

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected] alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131