Autor textu: TASR
11.12.2019

Odborári predstavili požiadavky na podporu skvalitňovania vzdelávania a vedy

Požiadavky vychádzajú nedostatočného množstva finančných prostriedkov.

Foto:OZ PŠaV

Bratislava 11.12.2019 (TASR)

 Odborový zväz (OZ) pracovníkov školstva a vedy na Slovensku spolu s partnerskými organizáciami pôsobiacimi v školstve predstavili v stredu Deklaráciu 2020. Tá je podľa slov predsedu OZ Pavla Ondeka "odpoveďou na pretrvávajúcu potrebu celospoločenskej zhody na systémových zmenách a riešeniach najzávažnejších problémov vzdelávacieho systému na Slovensku".

      Materiál plánujú jeho tvorcovia poslať 25 politickým stranám, ktoré budú kandidovať v parlamentných voľbách na jar 2020. Ako komentoval Ondek, osobne chcú o svojich požiadavkách hovoriť so všetkými stranami, ktoré majú momentálne zastúpenie v Národnej rade SR, i s tými, ktoré majú podľa výsledkov agentúrnych prieskumov šancu dostať sa do budúcej vlády.

      Ako signatári deklarácie vysvetlili, ich požiadavky vychádzajú z dlhodobo nedostatočného množstva finančných prostriedkov určených na zvyšovanie, udržanie a ďalšie zvyšovanie úrovne výchovy a vzdelávania na všetkých stupňoch škôl, na zabezpečenie primeraného a dôstojného sociálno-ekonomického postavenia všetkých zamestnancov školstva a na zlepšenie medzinárodnej konkurencieschopnosti v oblasti vedy a výskumu. Školské odbory budú požadovať od všetkých politických strán kandidujúcich vo voľbách, aby verejne prijali záväzok výrazne zvýšiť počas svojho volebného obdobia investície do školstva.

      Signatármi Deklarácie 202 sú okrem OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku aj Združenie základných škôl Slovenska, Asociácia stredných odborných škôl Slovenska, Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR, Rada vysokých škôl SR, Klub dekanov fakúlt vysokých škôl SR, Odborový zväz pracovníkov Slovenskej akadémie vied a Študentská rada vysokých škôl.

      Tí žiadajú zvýšenie podielu HDP na školstvo a vedu najmenej na úroveň šiestich percent bez štrukturálnych fondov, každoročné zvýšenie platov či sociálne zabezpečenie spoločenského postavenia a sociálneho zázemia pre zamestnancov školstva vybudovaním systému ubytovacích zariadení.

      Rovnako tiež vyžadujú zjednotenie financovania regionálneho školstva, napríklad prechod osobných nákladov z tzv. originálnych kompetencií samosprávy v regionálnom školstve pod prenesené kompetencie, vytvorenie špeciálnej školskej správy, zabezpečenie dostupnej siete materských škôl pre všetky deti v predškolskom veku či napríklad aktívnu podporu a rozvoj odborného školstva a ďalšie.

      V oblasti vysokého školstva požadujú napríklad každoročné zvýšenie financovania verejných vysokých škôl minimálne o 60 miliónov eur, a to mimo sociálnej podpory študentov a valorizácie miezd, či napríklad predloženie nového vysokoškolského zákona alebo výrazné zvýšenie finančných prostriedkov na vedu a výskum.

      "Ďakujeme za zapojenie sa, za túto spoluprácu, pretože je to jasný signál, že bez študentov sa tieto veci riešiť nedajú. Sme radi, že sa často prihliada aj na náš názor a na veci, ktoré chceme presadiť. Viete čo je pre náš študentov, pre mladých Deklarácia 2020? Je to ako diaľnica z Bratislavy do Košíc. Je to niečo, čo sme tu už dávno mali mať, ale stále to nemáme. Boli by sme veľmi radi, keby sa politické reprezentácie postavili k tomuto dokumentu čelom a jednoznačne nám ukázali, ako idú tieto body napĺňať," dodal podpredseda Študentskej rady vysokých škôl Anton Cvik.

Máj 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
Napíšte nám [email protected]