Autor textu: Školské.sk
15.01.2020

Na súkromnej SOŠ DSA  vybudovali regionálne centrum vzdelávania

Študuje tu 401 mladých ľudí.

Foto:  DSA - Podpredseda vlády SR Richard Raši navštívil SSOŠ DSA v Trebišove

Trebišov 15.01.2020 (Skolske.sk)

Prišiel si ho pozrieť podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši. Škola modernizáciou technológií reagovala na aktuálne potreby trhu práce v oblastiach vodárenstva, strojárstva a automotive a chcela tiež podporiť rozšírenie systému duálneho vzdelávania. Zriaďovateľ – slovenská vzdelávacia spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien /DSA / a vedenie školy sa preto rozhodli obnoviť existujúce technické a technologické vybavenie dielní praktického vyučovania modernými prístrojmi a zariadeniami. Aj s pomocou regionálneho príspevku a s finančnou podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu nakúpila škola laboratórne zariadenia s príslušenstvom, 12 prístrojov UNIMAT na výučbu CNC technológií, ďalej  notebooky ako aj 3D tlačiarne. Rekonštruovala  sa aj  rozvodová sieť. Richard Raši ocenil moderné technológie v dielňach a odborných učebniach, ktoré pomôžu skvalitniť praktickú výučbu študentov ale aj účastníkov rekvalifikačných kurzov. Tým budú absolventi lepšie pripravení na súčasné požiadavky trhu práce.
 
          Po prevzatí školy novým zriaďovateľom spoločnosťou DSA pred štyrmi rokmi sa jednou z priorít stalo duálne vzdelávanie. V tomto školskom roku pokračuje v tomto systéme výučba študijných odborov učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo ako aj technik vodár vodohospodár. Spolu sa takto pripravuje 53 študentov. Partnerom školy v systéme duálneho vzdelávania je  Slovenský vodohospodársky podnik. Nové centrum budú využívať študenti pri praktickej výučbe v rámci duálneho vzdelávania.

pic
Foto: DSA Trebišov - unikátny podzemný polygón postavili ho pred dvoma rokmi.

Podpredseda vlády Richard Raši si pozrel aj tréningovú halu a unikátny podzemný polygón, ktoré na škole postavili pred dvoma rokmi. V hale je vstavaná plne funkčná vodárenská armatúra, predstavujúca špičkovú technológiu využívanú vo vodárenskom priemysle v celej Európe.V priľahlom podzemnom  polygóne uložili vodovodnú sieť v dĺžke takmer 1 500 metrov. Na výcvikovej ploche sa nachádza šesť úsekov s rôznymi povrchmi – trávnatý porast, zámková dlažba, asfalt, betón a štrkodrva. V každom z nich sú osadené tri simulátory porúch v rôznych hĺbkach a vzdialenostiach. Všetky simulátory sa ovládajú diaľkovo z riadiaceho centra umiestneného vo vodárenskej unimobunke na pozemku školy.
.
 
 
 

Čo treba vedieť o koronavíruse

November 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· Deň počítačovej bezpečnosti, Deň sv.Ondreja (Saint Andrew' s Day) Škótsko, sviatok štátny
Napíšte nám [email protected] alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131