Autor textu: Školské.sk
16.01.2020

Stanovisko Slovenskej komory učiteľov k situácii v Martine

Viac ako 30 zamestnancov dáva na protest proti voľbe riaditeľky výpoveď.

Foto: TASR

Bratislava 16.01.2020 (Skolske.sk)

Slovenská komora učiteľov (SKU) je znepokojená situáciou na Základnej škole s materskou školou na Hurbanovej ul. v Martine, ktorá vznikla počas a po voľbe novej riaditeľky. Žiaľ, musíme konštatovať, že táto situácia poukazuje na zle nastavený systém, na ktorý SKU dlhodobo upozorňuje verejnosť a ministerstvo školstva a ktorý zlyháva na mnohých školách na Slovensku. Voľba riaditeľa má byť predovšetkým demokratickým vyjadrením záujmov rodičov, zamestnancov školy a zriaďovateľa v paritnom zastúpení. Zástupcovia v rade školy však často nekonajú v záujme skupín, ktoré ich nominovali, ale vo vlastnom záujme. Voľba nového riaditeľa školy je tak v skutočnosti pre niektorých kandidátov neraz veľmi jednoduchá úloha, stačí, ak presvedčia nadpolovičnú väčšinu zástupcov rady, čo v praxi znamená získať hlas iba 6 ľudí. Takto nastavený spôsob voľby považujeme za absolútne neprijateľný a už dlho žiadame zverejňovanie koncepčných zámerov kandidátov, verejné pripomienkovanie, nevynímajúc i verejnú voľbu tak, aby nebolo pochýb, že daný riaditeľ zastupuje skutočne záujmy širokej komunity aktérov vzdelávania a nie iba záujmy vybranej skupiny či jednotlivcov. Pripomíname, že úlohou každého riaditeľa školy je slúžiť svojej komunite, nie jej vládnuť. Vo voľbách teda nebojuje o cenu Gorazda a absolútnu moc, ale prijíma od komunity dočasné poverenie k službe.

Stav, v ktorom viac ako 30 zamestnancov dáva na protest proti voľbe výpoveď, možno označiť za alarmujúci a vyžaduje si okamžité riešenie na úrovni zriaďovateľa a rady školy. Vyzývame preto týchto aktérov, aby si vypočuli oprávnené záujmy zamestnancov, aby umožnili nezávislú autoevaluáciu školy medzi rodičmi, žiakmi a zamestnancami za účelom zistenia skutkového stavu a konali predovšetkým v ich záujme a v súlade so zákonom.


​​​​​​​
SKU dlhodobo poukazuje na nedostatočnú úroveň demokratickej a participatívnej kultúry v školách, čo je aj najväčšou bariérou kvalitného humanistického a inkluzívneho vzdelávania. Aj preto žiadame ministerstvo školstva, aby namiesto nevykonateľných etických kódexov navrhlo zaviesť také úpravy v zákonoch, ktoré zabezpečia učiteľom na pracovisku spravodlivú deľbu moci, vyrovnané demokratické sily a participáciu. Aby bol záujem žiakov, rodičov, učiteľov a komunity na prvom mieste a neumožňoval jednotlivcom a malým skupinám šikovne využívať zle nastavený systém vo vlastný prospech. Na takéto zlyhávanie systému nakoniec doplácajú nielen rodičia a deti, ale aj kvalita výchovy a vzdelávania a celková klíma v spoločnosti.
 
Správna rada a manažment SKU

Apríl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]