Autor textu: Školské.sk
22.01.2020

Otvorený list členom Akademického senátu STU

List prinášame v plnom znení.

Foto: text

Bratislava 22.01.2020 (Skolske.sk)


Vážené senátorky, vážení senátori,

radi by sme Vás informovali o voľbách do Akademického senátu FIIT STU, ktoré sa konali dňa 16.1.2020 pod gesciou Akademického senátu STU. Úlohou volebnej komisie (VK) bolo v zmysle Zásad volieb do AS FIIT STU a ich dodatku schváleného dňa 28.10.2019 riadiť a kontrolovať priebeh volieb a po ich skončení spísať protokol a zverejniť výsledky volieb. Protokol o voľbách do senátu má obsahovať označenie volieb, dátum a miesto konania volieb, počet oprávnených voličov, počet hlasovacích lístkov, vydaných voličom, počet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii, počet platných a neplatných hlasovacích lístkov, zoznam kandidátov s uvedením počtu získaných platných hlasov a zoznam kandidátov, ktorí boli zvolení za členov zamestnaneckej časti senátu. Napriek tejto povinnosti doteraz neboli zverejnené výsledky volieb. Namiesto toho bol na stránke FIIT STU zverejnený oznam volebnej komisie o vyhlásení volieb za neplatné bez udania dôvodu. Dôvod neplatnosti uviedlo až predsedníctvo AS STU vo svojom stanovisku, podľa ktorého ním bol nesúlad počtu voličov vo volebnom zozname, ktorým bol vydaný hlasovací lístok a počtu odovzdaných hlasovacích lístkov.

Toto stanovisko volebnej komisie je pre nás neakceptovateľné, nakoľko nemá oporu v žiadnych právnych predpisoch týkajúcich sa volieb do AS FIIT ani zákona o VŠ. V neštandardnej situácii, keď viac ako pol roka nemáme funkčný senát FIIT, tento krok vnímame ako pokus o zmarenie snahy vytvoriť čo najskôr Akademický senát FIIT STU.

Obraciame sa na Vás ako na našich jediných zástupcov a prosíme Vás, aby ste urobili všetko pre to, aby výsledky a protokol volieb zo 16.1.2020 boli zverejnené. Pokiaľ bude po ich zverejnení zrejmá vôľa voličov, žiadame o jej rešpektovanie.

V Bratislave 21.1.2020

Za členov zamestnaneckej časti akademickej obce FIIT STU
Mária Lucká, prof. RNDr. PhD.
Pavol Návrat, prof. Ing. PhD.
Anna Bou Ezzeddine, doc. RNDr. PhD.
Daniela Chudá, doc. Mgr. PhD.
Michal Kompan, doc. Ing. PhD.
Peter Lacko, doc. Ing. PhD.
Ivan Polášek, doc. Ing. PhD.
Viera Rozinajová, doc. Ing. PhD.
Jakub Šimko, doc. Ing. PhD.
Marián Šimko, doc. Ing. PhD.
Miroslav Blšták, Ing. PhD.
Gabriela Grmanová, Mgr. PhD.
Andrea Hrčková, Mgr. PhD.
Martin Konôpka, Ing.
Martin Labaj, Ing.
Marek Lóderer, Ing. PhD.
Irina Malkin Ondik, Mgr. PhD.
Alena Martonová, Mgr. PhD.
Róbert Móro, Ing. PhD.
Ingrid Nagyová, RNDr. PhD.
Peter Pištek, Ing. PhD.
Karol Rástočný, Ing. PhD.
Ivan Srba, Ing. PhD.
Jakub Ševcech, Ing. PhD.
Petra Vrablecová, Ing. PhD.

Čo treba vedieť o koronavíruse

Marec 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]