Autor textu: TASR/Školské.sk
23.01.2020

Študentská rada vysokých škôl predstavila štyri piliere na zlepšenie školstva

Návrhy na zvýšenie kvality vysokoškolského prostredia.

Foto: ŠRVŠ

Bratislava 23.01.2020 (TASR/Skolske.sk)

Pri odstraňovaní havarijného stavu školstva sa treba podľa Študentskej rady vysokých škôl (ŠVRŠ) zamerať na sociálnu podporu, vzdelávanie, infraštruktúru a vedu a výskum. TASR o tom informovala podpredsedníčka pre vzťahy s verejnosťou Ema Petriková.

      "V rámci krajín OECD patrí Slovensku druhé miesto v počte študentov, ktorí študujú v zahraničí, zatiaľ čo nevieme prilákať dostatok uchádzačov z iných krajín. Tým sú naše vzdelávanie a výskum ochudobnené o tisícky šikovných a motivovaných mladých ľudí každý rok. Naším cieľom, ako reprezentácie študentov vysokých škôl, je atraktívne a konkurencieschopné prostredie, pre ktoré sa mladí ľudia rozhodnú zostať na Slovensku," uviedla Petriková.

      ŠVRŠ volá napríklad po zvýšení minimálnej výšky poskytovaného sociálneho štipendia aj po odstránení administratívnej záťaže v procese priznávania štipendia prostredníctvom digitalizácie procesov. "Je dôležité, aby každý mladý človek, bez ohľadu na svoje socio-ekonomické pozadie, mal možnosť študovať na vysokej škole," vysvetlila Petriková.

      ŠVRŠ je tiež presvedčená, že je dôležité implementovať Bolonský proces tak, aby sa Slovensko stalo plnou súčasťou európskeho vysokoškolského priestoru. Takisto si myslí, že je vhodné každoročne dofinancovať rekonštrukcie internátov sumou najmenej 25 miliónov eur a podporiť rozvoj infraštruktúry univerzít a fakúlt. "Odstránenie havarijného stavu a vytvorenie minimálneho štandardu ubytovania pre študentov by malo byť prioritou každej vlády," dodala Petriková.

​​​​​​​Návrhy na zvýšenie kvality vysokoškolského prostredia

1. Sociálna podpora
1.1. Navýšenie minimálnej výšky poskytovaného sociálneho štipendia (aktuálne nevyhovujúca suma 10 eur) zohľadňujúcu životné náklady študenta a odstránenie administratívnej záťaže v procese priznávania štipendia prostredníctvom digitalizácie procesov. Je dôležité, aby každý mladý človek, bez ohľadu na svojej socio-ekonomické pozadie, mal možnosť študovať na vysokej škole.
1.2. Riešenie otázky sociálneho zabezpečenia doktorandov prostredníctvom zmeny legislatívy. Pre doktorandov, ktorí budú v budúcnosti tvoriť súčasť špičkovej vedy a vzdelávania, ide o významnú pomoc a iba s minimálnym vplyvom na štátny rozpočet.

2. Vzdelávanie
2.1. Plne implementovať Bolonský proces tak, aby sa Slovensko stalo plnou súčasťou európskeho vysokoškolského priestoru. Medzi nedostatočne implementované záväzky patrí zosúladenie európskeho a slovenského kvalifikačného rámca, Lisabonský dohovor o uznávaní kvalifikácií a zabezpečovanie kvality v súlade s európskymi štandardmi a usmerneniami (ESG 2015). Zníženie náročného administratívneho a byrokratického procesu za účelom uznávania vzdelania a zručností nadobnudnutých v zahraničí.
2.2. Podpora internacionalizácia štúdia prostredníctvom zníženia byrokratickej záťaže a odstránenia prekážok pri vízovom procese, získaní prechodného pobytu na cudzineckej polícii, ako aj podpora zahraničných študentov a vedeckých pracovníkov na Slovensku.

3. Infraštruktúra
3.1. Každoročne systematicky dofinancovať rekonštrukcie internátov sumou najmenej 25 miliónov eur (aj s možnosťou spoluúčasti univerzít) a podporiť rozvoj infraštruktúry univerzít a fakúlt. Odstránenie havarijného stavu a vytvorenie minimálneho štandardu ubytovania pre študentov by malo byť prioritou každej vlády.
3.2. Prehodnotenie adresnosti zliav poskytovaných pre študentov ako aj aktívne riešenie problému čerpania zliav v období pred nástupom na vysokú školu, medzi stupňami štúdia ako aj priznanie zľavy na cestovanie doktorandom.

4. Veda a výskum
4.1. Adresne podporovať excelentné vedecké a výskumné pracoviská na vysokých školách vo výške aspoň 30 miliónov eur ročne, čo by malo viesť k zlepšeniu postavenia vysokých škôl v medzinárodných hodnoteniach a zatraktívneniu vzdelávacieho priestoru.
4.2. Podporovať vedecké a výskumné aktivity študentov, doktorandov, mladých vedeckých pracovníkov a post-doktorandov prostredníctvom grantových schém nad rámec APVV, KEGA, VEGA, ďalej podporovať študentské vedecké konferencie a nastaviť stabilné financovanie post-doktorandských miest.

Čo treba vedieť o koronavíruse

December 2023

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]