Autor textu: TASR/Školské.sk
30.01.2020

Rezignáciu dekana FIIT STU žiada 31 zamestnancov

Inak hrozia štrajkom.

Foto: Na snímke dekan Fakulty informatiky a informačných technológií (FIIT) Slovenskej technickej univerzity (STU) Ivan Kotuliak

Bratislava 30.01.2020 (Skolske.sk)

 Okamžitú rezignáciu dekana Fakulty informatiky a informačných technológií (FIIT) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave Ivana Kotuliaka žiada 31 zamestnancov fakulty v štrajkovej pohotovosti. V prípade nenaplnenia ich požiadavky sú pripravení vstúpiť k 17. februáru do ostrého štrajku a nezačať výučbu v letnom semestri. TASR o tom informoval štrajkový výbor.

      Zamestnanci vo svojom vyhlásení píšu, že bez dôvery vo vedenie a osobu Kotuliaka nedokážu ďalej pôsobiť na fakulte tak, aby to bolo v súlade so zásadami ich morálnej integrity. "Preto žiadame, aby dekan Ivan Kotuliak vyvodil osobnú zodpovednosť a okamžite rezignoval na post dekana FIIT," uviedli. V opačnom prípade hrozia ostrým štrajkom.

      "Dekan Ivan Kotuliak nemá našu dôveru. Porušil verejný sľub a účelovo zamestnal 18 nových ľudí," argumentujú. Kotuliak podľa nich svojím konaním ohrozil záujem fakulty na férovom a demokratickom priebehu senátnych volieb a poškodil dobré meno univerzity.

      Zamestnanci zároveň žiadajú Akademický senát (AS) STU, aby sa na svojom mimoriadnom zasadnutí 3. februára opätovne zaoberal a prehodnotil rozhodnutie o neplatnosti januárových volieb do AS FIIT STU. "Vyhlásenie volieb do Akademického senátu FIIT STU zo 16. 1. 2020 za neplatné, bez skúmania vplyvu procesného pochybenia na výsledok volieb, spochybňuje naše nároky na právnu istotu aj našu dôveru v platnosť základných demokratických princípov v rámci organizácie volieb do AS FIIT STU," deklarovali.

      Pomery na fakulte sa dostali do pozornosti médií, keď vedenie FIIT STU v Bratislave ukončilo 9. januára pracovný pomer s bývalou dekankou Máriou Bielikovou. Následne vznikla petícia, ktorá vyzývala dekana fakulty Ivana Kotuliaka, aby okamžite zrušil jej výpoveď. Signatári s požiadavkou uspeli. V utorok (28. 1.) však Bieliková oznámila, že na FIIT sa už nevráti, dôvodom je podľa nej problém s demokraciou.
​​​​​​​
      V januári sa uskutočnili tiež voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT STU v Bratislave na funkčné obdobie 2019 - 2023. Vyhlásili ich za neplatné. Dôvodom mal byť nesúlad počtu voličov vo volebnom zozname, ktorým bol vydaný hlasovací lístok, a počtu odovzdaných hlasovacích lístkov. Pôvodne mala do senátu kandidovať aj Bieliková.

​​​​​​​

Vyhlásenie 31 zamestnancov FIIT v štrajkovej pohotovosti

Čo chceme?

Po týždňoch napätej atmosféry a intenzívnych rokovaní sme sa na fakulte nepohli z miesta. Dekan Ivan Kotuliak nemá našu dôveru. Porušil verejný sľub a účelovo zamestnal 18 nových ľudí. Svojím konaním ohrozil záujem fakulty (FIIT) na férovom a demokratickom priebehu volieb a poškodil dobré meno fakulty a univerzity. Bez dôvery vo vedenie a osobu Ivana Kotuliaka nedokážeme ďalej pôsobiť na fakulte tak, aby to bolo v súlade so zásadami našej morálnej integrity. Preto žiadame, aby dekan Ivan Kotuliak vyvodil osobnú zodpovednosť a okamžite rezignoval na post dekana FIIT. Ak táto požiadavka nebude naplnená, sme pripravení k 17. februáru 2020 vstúpiť do ostrého štrajku a nezačať výučbu v letnom semestri. 

Zároveň žiadame AS STU, aby sa na svojom mimoriadnom zasadnutí 3. februára 2020 opätovne zaoberal a prehodnotil rozhodnutie o neplatnosti volieb do AS FIIT STU, ktoré sa konali dňa 16. januára 2020. Vyhlásenie volieb do Akademického senátu FIIT STU zo 16.1.2020 za neplatné, bez skúmania vplyvu procesného pochybenia na výsledok volieb, spochybňuje naše nároky na právnu istotu aj našu dôveru v platnosť základných demokratických princípov v rámci organizácie volieb do AS FIIT STU.

Kto sme?

Zamestnanci v štrajkovej pohotovosti:
garantujú na FIIT 45 predmetov (v pozícii prednášateľ)
aktuálne vedú 223 bakalárskych a diplomových prác
aktuálne vedú 29 dizertačných prác
sú vedúci 9 výskumných skupín
sú vedúci 7 výskumných projektov
tvoria excelentný tvorivý tím STU (jediný za FIIT STU)
sú autormi 516 vedeckých publikácií v databáze Scopus
majú evidovaných 3129 citácií v databáze Scopus
ich sumárny H-index v databáze Scopus je 139

Michal Barla
Miroslav Blšták
Anna Bou Ezzeddine
Daniela Chudá
Peter Demčák
Gabriela Grmanová
Andrea Hrčková
Ondrej Kaššák
Michal Kompan
Martin Konôpka
Tomáš Kramár
Eduard Kuric
Martin Labaj
Peter Lacko
Marek Lóderer
Mária Lucká
Irina Malkin Ondik
Róbert Móro
Ingrid Nagyová
Pavol Návrat
Peter Pištek
Karol Rástočný
Viera Rozinajová
Jakub Ševcech
Jakub Šimko
Marián Šimko
Ivan Srba
Jozef Tvarožek
Petra Vrablecová
2x nemenovaný zamestnanec

Čo treba vedieť o koronavíruse

Jún 2022

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
Napíšte nám [email protected]