Oficiálny portrét prezidenta SR je možné objednať TU
Autor textu: TASR
07.02.2020

Staré akreditácie vysokých škôl dokončí SAAVŠ

 Akreditačná komisia, ako poradný orgán vlády skončila svoju činnosť k 31. decembru 2019.

Foto: Na snímke predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo Robert Redhammer

Bratislava 07.02.2020 (Skolske.sk)

 Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) prevzala agendu Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády a časť kompetencií Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, týkajúcu sa udeľovaní akreditačných rozhodnutí. Neukončené konania sa dokončia podľa starých kritérií, avšak podľa nových postupov, teda novými odbornými pracovnými skupinami. TASR o tom informoval predseda výkonnej rady SAAVŠ Robert Redhammer.

      Akreditačná komisia, ako poradný orgán vlády skončila svoju činnosť k 31. decembru 2019. Spolu so spismi, registratúrou a informačným systémom prešli na SAAVŠ aj neuzavreté prípady. Súčasne prevzala SAAVŠ aj časť kompetencií Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR týkajúcich sa udeľovaní akreditačných rozhodnutí. Všetky konania neuzavreté do 31. decembra 2019 boli v januári zo zákona prerušené, a teraz po prevzatí agentúrou budú dokončené podľa nových postupov. Posudzovať sa však budú podľa zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania.

      Agentúra bude vyhodnocovať aj správy o výsledku prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov, ktoré vytkla akreditačná komisia pri poslednej akreditácií niektorým vysokým školám. V dôsledku zistených nedostatkov bola školám udeľovaná akreditácia s časovým obmedzením, alebo im boli pozastavené príslušné práva. "Prijaté opatrenia škôl už nebude riešiť ministerstvo ani akreditačná komisia, ale nová agentúra. Budeme postupovať novými postupmi, avšak v zmysle prechodných ustanovení zákona ešte podľa pôvodných kritérií Akreditačnej komisie. Očakáva sa, že bude predložených niekoľko stoviek takýchto správ. Opatrenia budú odborne posudzovať už nové pracovné skupiny výkonnej rady agentúry," povedal Redhammer.

      Výkonná rada schválila prvých 150 odborníkov za posudzovateľov a prvé pracovné skupiny. Každú pracovnú skupinu bude schvaľovať výkonná rada osobitne pre každé konanie. O návrhu zloženia pracovnej skupiny bude vysoká škola ako účastník konania informovaná.

      „Aj keď sa budú opatrenia vysokých škôl posudzovať ešte podľa starých kritérií Akreditačnej komisie, uplatnia sa nové postupy v zmysle platného zákona. To znamená, že vecné rozhodnutie prijme výkonná rada agentúry uznesením po predchádzajúcom posúdení pracovnou skupinou, ktorá bude zostavovaná vždy nanovo podľa predmetu posudzovania," povedal Redhammer. Ako doplnil, očakáva sa tým väčšia odbornosť, nestrannosť a celkovo väčšia imunita pred systematickou chybou. "Zároveň agentúra získava prvé praktické skúsenosti z manažmentu zostavovania a riadenia pracovných skupín, ktoré tu na Slovensku doteraz chýbali," dodal.

Júl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]