Autor textu: Školské.sk
07.02.2020

Zapojte sa do súťaže My sa nevieme sťažovať nahlas 

Človek sa voči Zemi dlhodobo správa bezohľadne.

Foto: Galéria J. Kollára

Bratislava 07.02.2020 (Skolske.sk)

Slovenské banské múzeum – Galéria Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici, BBSK - Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom - pracovisko Banská Štiavnica, Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica, Mesto Banská Štiavnica vyhlasujú XXII. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže
My sa nevieme sťažovať nahlas so zameraním na ochranu prírody a environmentálnu výchovu.  

Téma ročníka je Modrá planéta horí, nestačí čakať! 

Vedci aj aktivisti bijú na poplach. Človek sa voči Zemi dlhodobo správa bezohľadne. Dôsledky klimatických zmien začíname pociťovať aj v bežnom živote. Odborníci prestávajú byť optimisti, hrozia kolapsom. 

Čo môžeme urobiť každý deň? 

Pozorujme! Každý deň môžeme vnímať krásu prírody, jej energiu, zázračné usporiadanie, ale aj jej zraniteľnosť.

Pomáhajme! Každý z nás denne produkuje odpad. Triedenie a recyklovanie odpadu by sa malo stať samozrejmosťou. Nezabúdajme, že príroda je našim domovom a jej zdroje nám zatiaľ poskytujú všetko pre naplnený život.

Výtvarná súťaž je výzvou pre malých aj veľkých autorov či kolektívy, aby sa pokúsili prostredníctvom tvorby zdieľať nadšenie a radosť z čistej prírody, ale aj apelovať na jej krehkosť a potrebu ochrany.

Podmienky súťaže:

Súťaž sa vyhlasuje pre vekové kategórie :
1. žiaci MŠ
2. žiaci I. stupeň ZŠ
3. žiaci II. stupeň ZŠ
4. žiaci I. stupňa ZUŠ
5. žiaci II. stupňa ZUŠ
6. študenti SŠ, VŠ, zahraničné školy a dospelí


Technika prác: ľubovoľná (maľba, kresba, koláž, plastika, 2D a 3D objekty z prírodných a odpadových materiálov...)
Formát: maximálne A2 , pri trojrozmerných objektoch výška max. 50 cm
Jeden autor môže poslať do súťaže najviac 2 súťažné práce.

Každá škola môže zaslať z každej súťažnej kategórie maximálne 10 súťažných prác.

Na zadnú stranu každej práce treba uviesť: názov práce, meno a priezvisko autora, vek, triedu, adresu školy, e-mailový kontakt, tel. kontakt na koordinátora súťaže, resp. autora
Organizátori súťažné práce vracajú len na požiadanie. Zaslaním prác autor súhlasí so zverejnením na výstavách a v propagačných materiáloch.

Uzávierka súťaže: 17.4.2020

Vyhodnotenie súťaže a vernisáž výstavy súťažných prác bude: 19.5.2020 o 11.00 hod., vo výstavných priestoroch Berggerichtu, Námestie Sv. Trojice č.6, Banská Štiavnica.

Vystavené nemusia byť všetky práce, len tie, ktoré odporučí porota.
Súťažné práce posielajte, alebo osobne odovzdajte na adresu:
Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica
Kontakt: Galéria J. Kollára, 045/6913431, 0918 990 449, [email protected], www.muzeumbs.sk


Jún 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]