Autor textu: TASR
13.02.2020

Orgány pracujúce s detskými obeťami násilia by mali zlepšiť spoluprácu

Diskutovali aj o využívaní špecializovaných výsluchových miestností.

Foto: Ilustračné foto

Bratislava 13.02.2020 (Skolske.sk)

Lepšia komunikácia medzi orgánmi, ktoré pracujú s detskými obeťami sexuálneho alebo fyzického násilia, citlivý priebeh vyšetrovania či využívanie špecializovaných výsluchových miestností, aj to boli témy šiesteho okrúhleho stola odborníkov pod záštitou verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej. Zorganizovala ho v spolupráci s občianskym združením Náruč – pomoc deťom v kríze a zúčastnili sa na ňom zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Slovenskej advokátskej komory (SAK), Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR, okresnej prokuratúry a ďalších orgánov a inštitúcií. TASR o tom informovali z Kancelárie verejného ochrancu práv.

      "Aktuálna situácia týkajúca sa ochrany detských obetí násilia má viacero problémov. V legislatíve nemáme úplne premietnuté požiadavky z práva Európskej únie, tie by však mali byť samozrejmosťou. Právny systém by mal byť nastavený tak, aby v centre záujmu bolo dieťa. Orgány zapojené do trestného konania ho musia chrániť, nie sekundárne viktimizovať, či dokonca spochybňovať, ako to prax v mnohých prípadoch ukazuje," povedala Patakyová. "Je nevyhnutné venovať tomu náležitú pozornosť a prispôsobiť priebeh vypočúvania, spôsob či prostredie, v ktorom je realizované, tak, aby bolo čo najšetrnejšie k obetiam," upozornila.

      Odborníci diskutovali napríklad o zabezpečení výmeny informácií medzi orgánmi činnými v trestnom konaní a orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ihneď na začiatku trestného konania pri detských obetiach násilia. Zástupcovia SAK tvrdili, že nevedeli o nedostatočnom informovaní útvarov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Problému sa majú venovať.

      Tiež diskutovali o využívaní špecializovaných výsluchových miestností, ktoré sú zatiaľ využívané veľmi málo. Výkonný riaditeľ občianskeho združenia Náruč - Pomoc deťom v kríze Ivan Leitman hovorí, že po opakovaných diskusiách za okrúhlym stolom sa u vyšetrovateľov zvyšuje tendencia ich využívania. Zákon odporúča, ale  výslovne neukladá povinnosť tieto miestnosti využívať v prípravnom konaní. "Výstupy z týchto okrúhlych stolov sa začínajú pozitívne prenášať do našej práce, keď začína stúpať počet výsluchov obetí sexuálneho zneužívania v našich výsluchových priestoroch v Detskom advokačnom centre aj v Detskom krízovom centre Náruč," uviedol Leitman.

      Na Slovensku sú zatiaľ štyri špeciálne výsluchové miestnosti, ktorými disponujú mimovládne organizácie Náruč – Pomoc deťom v kríze a Centrum Slniečko. Jedna patrí štátu.

      Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR v januári informovalo o tom, že plánuje vybudovať špeciálne výsluchové miestnosti, ktoré vzniknú na ôsmich súdoch, konkrétne na Krajskom súde Prešov, Okresnom súde Prešov, Okresnom súde Bratislava II, Okresnom súde Galanta, Okresnom súde Zvolen, Okresnom súde Rimavská Sobota, Okresnom súde Rožňava a tiež na Okresnom súde Spišská Nová Ves. Okrem toho je súčasťou projektu MS SR vytvorenie metodiky na zisťovanie názoru dieťaťa a obzvlášť zraniteľných obetí, mediálna kampaň, odovzdávanie skúseností v oblasti zisťovania názoru dieťaťa a výsluchu obzvlášť zraniteľných obetí.

ŽILINA: Jarné prázdniny v Rosenfeldovom paláci

Február 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
-

Prehľad udalostí:

· Medzinárodný deň kvetinového dizajnu
· Európsky deň rovnosti odmeňovania
· Medzinárodný deň zriedkavých chorôb
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131