Autor textu: Školské.sk
17.02.2020

CEO FORUM: Firmy požadujú zmeny v systéme vzdelávania

Čo čaká slovenský a český biznis v ďalšej dekáde?

Foto:  EBCG

Bratislava 17.02.2020 (Skolske.sk)

V Bratislave sa uskutočnila dvojdňová konferencia českých a slovenských biznis lídrov CEO Forum. Zúčastnili sa na nej aj zástupcovia firiem ako sú ABB, Brose, Hella, Lenovo, MicroStep a Volvo. Viac ako 150 vrcholových predstaviteľov firiem, štátnej správy aj zástupcovia zamestnávateľských organizácií formou prezentácií, panelových diskusií a interaktívnych workshopov diskutovalo o aktuálnych otázkach ekonomického i finančného vývoja. Zaoberali sa takisto výzvami, ktoré stoja pred oboma štátmi v súvislosti s novými technológiami. Hlavnými témami diskusií bola automatizácia a digitalizácia a ich vplyv na transformáciu pracovného trhu a priemyselná revolúcia Priemysel 5.0. Účastníci konferencie sa pokúšali odpovedať aj na otázky, čo čaká slovenský a český biznis v ďalšej dekáde a v ktorých segmentoch sa najviac oplatí investovať a vyrábať.        
                                
Za jednu z kľúčových výziev pre budúcnosť ekonomického vývoja v oboch krajinách označili účastníci konferencie CEO Forum nevyhnutné zmeny vo vzdelávacom procese, ktorý sa musí prispôsobovať meniacim sa potrebám firiem. Predstavitelia zamestnávateľských organizácií na Slovensku upozornili na najväčšie nedostatky, ktoré  vnímajú ako našu konkurenčnú nevýhodu. Konkrétne ide o veľký počet škôl na počet obyvateľov a diskutabilnú kvalitu výučby, ako aj nedostatočnú pripravenosť absolventov či pretrvávajúci nesúlad štruktúry študijných odborov so zmenami na trhu práce. Podľa štúdie Svetového ekonomického fóra bude približne 65 percent žiakov, ktorí nastupujú na základné školy, v budúcnosti pracovať v zamestnaniach, ktoré v súčasnosti neexistujú. Na Slovensku je aktuálne viac ako 800 stredných škôl a ich naplnenosť dosahuje približne 40 percent.
                                 
Člen Prezídia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení  a predseda Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania Andrej Hutta zdôraznil, že kľúčová bude vo vzdelávaní konkurencieschopnosť, keďže zápas o pracovné miesta beží. Musíme preto výraznejšie investovať aj do ľudského kapitálu. „Máme desaťtisíce miest, ktoré zaniknú a našou úlohou je týchto zamestnancov preškoliť, aby ich bolo možné opäť zamestnať ,“ vysvetlil A. Hutta. Poukázal aj na prieskumy, ktoré ukazujú, že približne polovica Slovákov sa po skončení školy viac nevzdeláva. Podľa neho je práve celoživotné vzdelávanie zdrojom pre novú pracovnú silu, no na Slovensku zatiaľ chýba stabilný systém.

Jún 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]