Autor textu: TASR
21.02.2020

Školstvo: STU chce zvýšiť podiel vysokoškolských študentov v STEM odboroch

Projekt má položiť základy pre interaktívne a inovatívne školské prostredie.

Foto: STU

Bratislava 21.02.2020 (TASR)

 Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave chce podnietiť záujem mladej generácie o technické študijné odbory, známe ako STEM odbory. Pre krajiny regionálnej inovačnej schémy vrátane Slovenska sa javí ako jedna z možností účasť v inovačných spoločenstvách Európskeho inovačného a technologického inštitútu (KIC EIT). TASR o tom informoval hovorca STU Fedor Blaščák.

      EIT ako nezávislý orgán EÚ a integrálna súčasť Horizontu 2020 formuje inovačné spoločenstvá zamerané na dôležité témy v oblasti inovácií so zreteľom na udržateľný ekonomický rast, sociálnu a ekologickú udržateľnosť. "KIC EIT Manufacturing bol vytvorený s cieľom podporiť inovatívne idey a ich rozšírenie do podoby produktov, služieb a nových pracovných príležitostí pre Európu," uviedol Blaščák. STU ako jeden zo zakladajúcich členov KIC ETI Manufacturing v strednej Európe zostavila medzinárodné konzorcium, ktoré si vytýčilo plán zorientovať žiakov stredných škôl v oblastiach priemyselnej revolúcie Industry 4.0 a popularizovať kvalitu lokálnych univerzít.
​​​​​​​
      "STU sa stala v posledných troch rokoch slovenským lídrom v celoeurópskej iniciatíve v oblasti aplikovaného výskumu KIC EIT v oblasti surovín, výroby a digitalizácie. Tri rozhodujúce oblasti európskych inštitútov pre technológie a inovácie sú charakterizované známym trojuholníkom vzdelávania, výskumu a praxe," povedal Blaščák s tým, že práve v oblasti vzdelávania začína univerzita s realizáciou projektov, ktoré majú na stredných a základných školách priblížiť budúcim vysokoškolákom atraktivitu inžinierskeho a prírodovedného vzdelávania, bez ktorého nie je možný ďalší technologický pokrok. "Sme optimisti, že naše projekty v celkovom objeme viac ako pol milióna eur budú úspešné a zviditeľnia prednosti technického vzdelávania nastupujúcej generácii," poznamenal o zámeroch projektu prorektor STU Oliver Moravčík.

      Hlavnými piliermi projektu InMaS sú webináre a workshopy pre žiakov stredných škôl a zároveň workshopy a on-line konzultácie pre učiteľov stredných technických škôl. Projekt má položiť základy pre interaktívne a inovatívne školské prostredie. Výstup projektu budú predstavovať strategické dokumenty sumarizujúce dosiahnuté výsledky a nadobudnuté skúsenosti. Po vyhodnotení aktivít projektu konzorcium vytvorí metodológiu perspektívneho náboru študentov pre odbory priemyselnej výroby a angažovanosti stredoškolských učiteľov v osvojení si nových technologických trendov pri výučbe na stredných školách.

      V roku 2018 Slovensko malo podľa STU takmer 74.500 podnikov pôsobiacich v sektore priemyselnej výroby (12,5 percenta z celkového počtu podnikov na Slovensku). Pracovalo v nich takmer 25 percent ekonomicky aktívneho obyvateľstva. "Absolventi STEM odborov na Slovensku tvorili v roku 2018 iba 26 percent všetkých absolventov vysokých škôl a práve na tento nesúlad reaguje projekt InMaS pod záštitou STU," dodal Blaščák.

Čo treba vedieť o koronavíruse

Apríl 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-

Prehľad udalostí:

· Medzinárodný deň vtáctva, Medzinárodný deň zábavy v práci,
· Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9-2020, T9-2020) sa uskutoční z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131