Autor textu: TASR
27.02.2020

Iniciatíva To dá rozum navrhuje nový model vzdelávania

Pozornosť treba upriamiť na prvé roky života dieťaťa.

Foto: To dá rozum

Bratislava 27.02.2020 (Skolske.sk)

Iniciatíva To dá rozum navrhuje model vzdelávania, ktorý by mal byť flexibilný, otvorený a priestupný. Tento model by mal umožniť všetkým učiacim sa postupovať na vyššie stupne vzdelávania a do zamestnania bez rizika uviaznutia "v slepej uličke" a ukončenia vlastnej vzdelávacej dráhy bez získania kvalifikácie. Vo štvrtok to počas konferencie Odporúčania pre skvalitnenie školstva na Slovensku uviedli predstavitelia iniciatívy.

      Odporúčania pre skvalitnenie školstva vychádzajú podľa iniciatívy z troch princípov. Ide o kvalitu vzdelávania na všetkých stupňoch, zabezpečenie rovnosti príležitostí pre všetkých žiakov a študentov a tretí dôraz sa kladie na to, aby sa žiaci, ale aj učitelia cítili v školách dobre. Riaditeľka iniciatívy Renáta Hall uviedla, že jednotlivé odporúčania na seba úzko nadväzujú a nedajú sa realizovať len vo forme "kozmetických úprav" existujúceho systému. "Pri ich formulovaní sme vychádzali z toho, že všetkým aktérom v školstve je potrebné poskytovať dostatočnú podporu. Až potom môžeme očakávať, že bude možné zavádzať zmeny do praxe," povedala.

      Analytička To dá rozum Katarína Vančíková uviedla, že pozornosť treba upriamiť na prvé roky života dieťaťa. "Preto by sa rozvoj kvalitného a pre všetkých dostupného systému vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve mal stať skutočnou prioritou. Dôležité je garantovať všetkým deťom od troch rokov účasť na tomto programe a vytvoriť silnú sieť poskytovateľov včasnej podpory pre rodiny a deti so zdravotným a sociálnym znevýhodnením už od narodenia," uviedla Vančíková. V novom modeli na úrovni základnej školy odporúča iniciatíva predĺžiť prvý stupeň vzdelávania o jeden rok. Druhý stupeň základnej školy navrhujú rozšíriť o dobrovoľný desiaty ročník, ktorý môže časti žiakov pomôcť úspešne ukončiť základnú školu a zvoliť si smer ďalšieho vzdelávania podľa svojich schopností a záujmov.
​​​​​​​
      Na úrovni stredných škôl navrhuje iniciatíva zaviesť jeden rok spoločného všeobecného vzdelávania na všetkých maturitných odboroch s následnou špecializáciou štúdia v ďalších rokoch. Podľa Hall je vo vysokoškolskom vzdelávaní dôležité "podporiť vznik na prax orientovaného vysokoškolského vzdelávania rozšírením profesijných bakalárskych programov, ako aj zavedením prepojenia poznatkov na prax v akademických programoch." Iniciatíva tvrdí, že vysoké školy by sa mali otvoriť. Študenti a akademici by mali častejšie chodiť na mobility do zahraničia a zahraniční študenti a akademici by sa mali stať integrálnou súčasťou života vysokého školstva. Zároveň odporúčajú, aby štát podporil účasť vedcov na medzinárodných projektoch, napríklad cez financovanie kladne hodnotených projektov v rámci schém Horizontu Europe.

Čo treba vedieť o koronavíruse

Február 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
-
-
-
Napíšte nám [email protected]