Autor textu: TASR
05.03.2020

Súťaž Zelený svet má tento rok tému Je to v mojich rukách

Túžba po moci a prepychu zapríčiňuje drancovanie a znečisťovanie prírody.

Foto: TASR

 Banská Bystrica 05.03.2020 (Skolske.sk)

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhlasuje 25. ročník medzinárodnej súťaže umeleckej tvorivosti - Zelený svet. Prostredníctvom témy Je to v mojich rukách, vyzýva mladých ľudí a prvýkrát aj ich pedagógov, aby sa zamysleli nad aktuálnymi enviroproblémami a ich riešením a následne svojou tvorbou vyjadrili osobný postoj k tejto téme. TASR o tom informovala hovorkyňa SAŽP Iveta Kureková.

      Organizátori pripomínajú, že dôsledky ľudského ega, túžby po moci a prepychu, zapríčiňujú dennodenné drancovanie a znečisťovanie prírody. "Lesy sa menia na plantáže, ovzdušie je zamorené nadmernými emisiami, ohrozená je biodiverzita, rieky a moria sú zaplavené plastami. Za nešetrný prístup k prírode sme potrestaní extrémnymi prejavmi počasia, lokálne problémy sa menia na globálne a ovplyvňujú život na celej planéte. Pritom stačí začať maličkosťami, zamýšľať sa nad vecami, ktoré každodenne robíme. Kvalitu životného prostredia ovplyvňuje napríklad aj spotreba vody a energie, nakladanie s odpadom a mnoho iných faktorov," uvádza SAŽP.

      Práce odrážajúce danú tému môžu žiaci a študenti zaregistrovať v predpísanom formáte do dvoch súťažných kategórií: 1. Kresba, maľba, grafika, kombinované techniky a komiks, animovaný film a 2. Literárna tvorba. Tretia kategória Tvorivý pedagóg je určená pre učiteľov, ktorí môžu svoju tvorivosť preukázať formou enviroaktivít na tému Odpady.

      Podmienkou zaradenia práce a enviroaktivít do súťaže je registrácia cez online formulár a zaslanie prác a súťažných podkladov s náležitosťami, zverejnenými v propozíciách na http://zelenysvet2020.sazp.sk/. Uzávierka súťaže je 26. júna 2020, jej výsledky budú zverejnené na webovej stránke súťaže a víťazné práce budú vystavené počas festivalu environmentálnych výučbových programov Šiška.

      Poslaním súťaže Zelený svet je vštepovať deťom vzťah k prírode a životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Súťažné práce by mali mať tvorivý a motivačný charakter. SAŽP požiadala o záštitu nad jubilejným ročníkom súťaže Zastúpenie Európskej komisie a Komisiu pre UNESCO na Slovensku.

Jún 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]