Autor textu: Vladimír Bačišin
10.03.2020

Abeceda ekonomiky - Viktor Pavlenda

TASR prináša príbeh významného ekonóma

Foto: www.teraz.sk

Bratislava 10.03.2020 (Skolske.sk)

Viktor Pavlenda (1928 – 1990) patril ku skupine ekonómov, ktorí v 60. rokoch minulého storočia rozprúdili obrodný proces na Slovensku.

Narodil sa 23. januára 1928 v Katarínskej Hute. Štúdium na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave absolvoval roku 1951, naďalej na nej pôsobil ako pedagóg a akademický funkcionár až do roku 1969. Vo svojej vedeckej práci sa venoval otázkam ekonómie socializmu, reprodukcie pracovných síl a najmä problematike ekonomického i politického postavenia Slovenska v ČSSR.

Ako 30-ročný získal titul profesora politickej ekonómie a stal sa rektorom VŠE, predchodkyne dnešnej Ekonomickej univerzity. V tom čase bol najmladším rektorom v celej Európe!
 Spolu s ďalšími odborníkmi dospel k presvedčeniu, že povojnová česká industrializácia Slovenska mala výrazne kolonialistic­ké črty. 

Bol autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií. Ako vysokoškolský pedagóg a funkcionár komunistickej strany sa dostával k dôverným materiálom, z ktorých spolu s ďalšími odborníkmi dospel k presvedčeniu, že povojnová česká industrializácia Slovenska mala výrazne kolonialistické črty. Centrálne riadiace orgány totiž zámerne zanedbávali vo východnej časti spoločného štátu rozvoj spracovateľského priemyslu, hlavne finálnej produkcie, ktorá produkovala rozhodujúci zdroj štátnych príjmov – daň z obratu.

Po tvrdých centralizačných opatreniach Prahy z roku 1960 dospeli progresívni národohospodári a politici k presvedčeniu, že zdravý vývoj Slovenska sa dá zabezpečiť iba zmenou jeho štátoprávneho postavenia v ČSSR. Pavlenda sa stal jedným z protagonistov tejto reformnej skupiny. Po roku 1962, keď skrachovala tretia päťročnica, bol členom tímu, ktorý chystal reformy československej ekonomiky. V období obrodného procesu ho dokonca zvolili za tajomníka Ústredného výboru KSS.
Miroslav Londák roku 2013 v zborníku Historické štúdie napísal: „V čase politického odmäku nastúpila nová generácia slovenských ekonómov s marxistickým vzdelaním, medzi ktorých patrili Viktor Pavlenda, Hvezdoň Kočtúch, Pavol Turčan, Jozef Rosa a ďalší. Prišli so samostatnejším a kritickejším názorom na predchádzajúci ekonomický vývoj, nezošnurovaným tak ako v minulých rokoch náhľadmi centra a KSČ… V celom období predjaria kritizovali nízke tempo ekonomického a sociálneho vyrovnávania Slovenska na úroveň českých krajín, dovtedajší spôsob realizácie industrializácie Slovenska, no aj všeobecne metódu jeho rozvoja v spoločnom štáte.“
​​​​​​​
Na jar 1968 pôsobil Pavlenda ako predseda komisie pre prípravu federácie pri ÚV KSS. Ako spoluautor zákona o čs. federácii sa výrazne zasadil o autonómne postavenie slovenskej ekonomiky. Preto sa dostal do ostrého sporu s vtedajším českým ekonomickým lídrom Otom Šikom.

Čo treba vedieť o koronavíruse

Jún 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131