Autor textu: Školské.sk
13.03.2020

Vyučovanie sa dá zvládnuť aj po uzatvorení škôl  

Žiaci dostávajú úlohy elektronicky.

Foto: Pixabay

Bratislava 12.03.2020 (Skolske.sk)

Medzi opatrenia proti šíreniu koronavírusu na Slovensku, ktoré prijala naša vláda, patrí aj zatvorenie škôl a školských zariadení v celej krajine.  Ku školákom z ohrozených krajín sa pripájajú  aj Slováci, aby podporili úsilie a boj proti šíreniu nákazy koronavírusom (COVID-19). Všetky školy, predškolské zariadenia, univerzity a voľnočasové združenia na Slovensku budú od pondelka (16. 3.) na 14 dní zatvorené. Informoval o tom dosluhujúci predseda vlády SR Peter Pellegrini a ministerka vnútra Denisa Saková (obaja Smer-SD) po štvrtkovom zasadnutí ústredného krízového štábu.

Ako si s touto situáciou poradia školy, rodičia, ale aj samotní žiaci? To, že sú školy zatvorené, totiž neznamená, že majú žiaci prázdniny a nemusia sa učiť.  Mimoriadnu situáciu, ktorú na celom svete spôsobilo ochorenie Covid-19, musia riešiť hlavne rodičia, ale aj pedagógovia. 

Na Obchodnej akadémii Račianska v Bratislave využívajú všetky možnosti, ktoré ponúka portál Edupage - zadávanie úloh, spätná väzba. Pretože je nariadené ďalšie prerušenie vyučovania, pridávajú pedagógovia aj  webový nástroj Padlet - ktorý umožňuje spoluprácu skupiny, priamo viditeľnú pre všetkých s možnosťou komentovania zhotovených úloh učiteľom aj spolužiakmi. Pri vyučovaní cudzieho jazyka si žiaci môžu utvrdiť prácu s webovým slovníkom pri zhotovovaní posterov na určenú tému s využitím nástrojov Canva, Pizap, Imagechef a pod. (tieto zatiaľ poznajú okrem 1. ročníka) a vložením na Padlet nástenku môžu vidieť vzájomne svoju prácu. 

"Žiak sa môže po určitom období aj sám otestovať - stránky portálu Oxico + rakúsky a Goethe inštitút poskytujú dostatok možností - zvolím primeranú náročnosť a zadám žiakom.
v nástroji Padlet je možné, aby učiteľ zadal obsah učiva formou prezentácie a môže krátko diskutovať so žiakmi na zvolený obsah - formou samostatných príspevkov žiakov, alebo komentovania učiteľovho príspevku, resp. do padletového príspevku je možné priamo vložiť link na diskusiu - napr. www.meetingsword.com alebo www.tricider.com.   Pre učiteľov, ktorí potrebujú zdieľať obsah učiva so žiakom napr. Podniková ekonomika - je možné v padlete pridať prezentáciu v Power Point - alebo ešte jednoduchšie, cez nástroj ISSUU - tu však nie je možné pridávať príspevky. Výborný nástroj na zdieľanie učiva  - kde treba dosť obsahu - je PREZI - tento veľmi odporúčam, je prehľadný , pre žiaka môže byť dobrým logickým návodom, tam, kde je to potrebné... Tieto cenné rady pre školské.sk a kolegov z iných škôl odporúča Ing. Kamila Bažíková z  OA Račianska.


Na Spojenej škole Tilgnerova  používajú edupage na zadávanie úloh a priebežne žiakom posielajú úlohy online. "Samozrejme primerane veku a situácii, aby to bolo koordinované - cez triedneho učiteľa, hovori PhDr. Adriana Hlavinková. Žiaci majú bežne mobil, takže to nie je problém. Naším cieľom je neprerušiť vzdelávanie. Úloh nedávame priveľa, nakoľko si uvedomujeme, že záleží aj od veku a žiakov, ako ich zvládnu bez učiteľa. Hlavne u menších žiakov nechceme, aby rodičia mali toho priveľa. V tejto situácii je dôležité zachovať aj duševnú pohodu.

Každý deň dávam žiakom niekoľko úloh cez edupage, povedala učiteľka Mgr. Silvia Bodláková z rovnakej školy.  Dostali úlohy kocky a kvádre, dnes som im dala správne výsledky na kontrolu a pridala nové z kombinatoriky. Pridávam aj pracovné listy. Žiaci majú už od piatej triedy na mobile na viberi alebo na FB skupinu, kde si posielajú úlohy. Takže aj takto mi deti medzi 8.00-15.00 hodinou môžu poslať fotku, čo nevedeli a ja im pošlem riešenie a rozpošlú si to medzi sebou. Je naozaj len na dieťati, či sa chce dostať k úlohám.

 Aj na Gymnáziu Angely Merici v Trnave využívajú edupage nielen na komunikáciu s deťmi, ale hlavne na zadávanie úloh.  Situáciu nám komplikkuje hlavne to, že nevieme ako sa bude situácia ďalej vyvíjať.  Ak by totižto bolo jasné, že sa školy na dlhšie zatvoria, môžeme prejst na online výučbu. 
eTweeting využívame viac-menej na francúzskom jazyku. "Ak by bolo uzatvorenie škôl dlhšie, prechádzame na online edupage výučbu, na ktorú mali kolegovia školenie, povedala pre školské.sk Mgr. Veronika Lužná

Tak, ako aj iné školy,  tak aj Škola dizajnu na Ivánskej 21 v Bratislave,  je momentálne zatvorená. Vyučovanie v škole neprebieha, ale realizuje sa individuálnou formou diaľkových konzultácií, samoštúdia a prácou na domácich zadaniach. Študenti formou systému EduPage dostávajú konkrétne zadania od pedagógov. "Ja osobne mám s mojimi študentmi vytvorenú skupinu na facebooku podľa predmetu, ktorý vyučujem a tam zadávam úlohy. Učím žurnalistickú fotografiu, strihovú skladbu a počítačovú grafiku, takže študenti týchto predmetov už pracujú na zadaniach, hovorí Mgr. art. Denisa Havrľová.
Študenti a študentky môžu riešenia svojich zadaní a akékoľvek otázky týkajúce sa svojej tvorby a štúdia kedykoľvek konzultovať so svojimi pedagógmi aj prostredníctvom mailu. V Škole dizajnu zatiaľ neexistuje podozrenie, že by bol ktokoľvek z našich študentov a študentiek alebo pedagogického zboru vírusom zasiahnutý, alebo bol vôbec v kontakte s ľuďmi, ktorých sa ochorenie bezprostredne týka. 

 Na Strednej zdravotnícke škole- Egészségügyi Középiskola v Nových Zámkoch  od 10. marca na základe usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR žiaci, ktorí by mali absolvovať odbornú klinickú prax vo FNsP Nové Zámky a na vysunutých pracoviskách, teda napr. v DSS, to sú žiaci 3. a 4. ročníka, nechodia na prax, ale prebiehalo u nich teoretické vyučovanie. Povedala pre školské.sk Ing. Mariana Ferusová. 
Čo treba vedieť o koronavíruse

Január 2022

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]