Autor textu: TASR
12.03.2020

Zamestnanci FIIT STU podali správnu žalobu, dôvodom je rozhodnutie AS STU

 Štrajkový výbor tvrdí, že došlo k zásahu do ich práv ako voličov.

Foto: FIIT STU

Bratislava 12.03.2020 (Skolske.sk)

Dvaja zamestnanci Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave podali správnu žalobu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Akademického senátu (AS) STU. Ten začiatkom februára potvrdil neplatnosť volieb, ktoré sa konali 16. januára. TASR o tom vo štvrtok informoval štrajkový výbor, ktorý navrhuje, aby súd rozhodnutie zrušil. Zároveň žiadajú, aby sa nové voľby neuskutočnili, až kým súd nerozhodne o platnosti januárových volieb.

      Štrajkový výbor tvrdí, že došlo k zásahu do ich práv ako voličov. Uvádzajú, že pri posudzovaní otázky neplatnosti volieb do AS FIIT STU nebola zohľadnená judikatúra Ústavného súdu SR vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb a kritérií, ktoré sformuloval ako podmienky pre možnosť vyhlásenia volieb za neplatné.

      Voľby, ktoré sa uskutočnili 16. januára, boli vyhlásené za neplatné, pretože nastal nesúlad medzi počtom voličov vo volebnom zozname, ktorým bol vydaný hlasovací lístok a počtom odovzdaných lístkov. Žalobcovia zdôrazňujú, že rozdielom bol jeden chýbajúci podpis na prezenčnej listine. "O takomto postupe AS STU sme mali a máme aj na základe právnej analýzy pochybnosti, pretože volebný proces nebol dokončený (neboli spočítané hlasy pre jednotlivých kandidátov) a ani sa teda nedalo preskúmať, či zistený nedostatok mohol mať vplyv na výsledok volieb," uviedli.

      Doplnili, že podľa nich "v prípade volieb nedošlo k žiadnej chybe, ktorá by mala vplyv na ich výsledok, a teda aj na rozhodnutie voličov". Odôvodňujú to počtom vydaných a odovzdaných hlasovacích lístkov voličov, ktorý bol rovnaký. Všetky hlasovacie lístky boli overené a pravé a odovzdané iba oprávneným voličom. "Z uvedeného teda vyplýva, že volieb sa zúčastnili iba oprávnení voliči, ktorí všetci riadne hlasovali, avšak jeden volič sa nesprávne zaevidoval pri preberaní hlasovacieho lístka," tvrdia.

      V závere štrajkový výbor poznamenal, že ak by sa opakované voľby uskutočnili a v neskoršom súdnom konaní by boli žalobcovia úspešní, mohla by nastať právna neistota vo veci platnosti mandátov kandidátov. Žalobcovia žiadajú, aby sa ďalšie voľby neuskutočnili, až kým súd nerozhodne vo veci platnosti volieb z januára.

​​​​​​​ Monika Karoliová, ktorá je poverená zastupovaním dekana FIIT STU Ivana Kotuliaka, pre TASR uviedla, že pre vedenie FIIT STU ide o "prekvapujúcu informáciu", s tým, že kolegovia tento krok s vedením fakulty neprekonzultovali. "Podanie žaloby našich dvoch zamestnancov na AS STU vnímame ako nešťastný krok, ktorý určite nesmeruje k upokojeniu a zlepšovaniu atmosféry nielen na fakulte, ale na celej univerzite. Dúfame, že súd rozhodne čím skôr, aby čím skôr skončila traumatizácia fakulty, ako aj univerzity. Viac by sme sa k tomuto sporu nechceli vyjadrovať," vyplýva zo stanoviska vedenia fakulty. V stanovisku sa ďalej píše, že ide o veľmi neštandardnú situáciu, keď zamestnanec STU žaluje najväčší akademický riadiaci orgán svojho zamestnávateľa.
​​​​​​​
      Spory na FIIT STU sa vyhrotili po tom, ako bývalá dekanka Mária Bieliková dostala 9. januára výpoveď. Dôvodom nezhôd na fakulte je okrem iného aj nefunkčný AS FIIT STU. Situáciu nevyriešilo ani rokovanie na upokojenie situácie 14. januára. Januárové voľby do AS FIIT STU boli volebnou komisiou vyhlásené za neplatné. Ďalšie voľby sa mali uskutočniť 17. marca, avšak boli zrušené. Dôvodom sú opatrenia na predchádzanie šírenia a vzniku nového koronavírusu, ktoré platia na celej STU.

Čo treba vedieť o koronavíruse

Máj 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· Deň otvárania studničiek, Svetový deň bez tabaku (WHO)
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131