Autor textu: TASR
13.03.2020

MŠVVaŠ: V odôvodnených prípadoch je možné prerušiť alebo skôr ukončiť mobilitu

Účastník mobility by mal informovať Erasmus koordinátora o prerušení.

Foto: 

Bratislava 13.03.2020 (Skolske.sk)

V odôvodnených prípadoch je možné prerušiť alebo predčasne ukončiť mobilitu, avšak v súvislosti s tým je potrebné dodržať aj viacero povinností. TASR to potvrdil odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR v súvislosti so šírením nového koronavírusu, ktorý môže mať vplyv aj na zahraničné mobility študentov.

      V prípade, že bude zahraničná mobilita prerušená alebo predčasne ukončená, účastník mobility by mal bezodkladne informovať Erasmus koordinátora o prerušení alebo predčasnom ukončení mobility a návrate domov. Po návrate na Slovensko by mal pripraviť žiadosť o uznanie nákladov a alikvótnej časti individuálnej podpory z dôvodu vyššej moci a predložiť ju Erasmus koordinátorovi. Žiadosť musí obsahovať jasné vysvetlenie vzniknutej situácie. Okrem toho treba tiež po návrate dodržiavať bezpečnostné opatrenia a odporúčania zverejnené na stránkach rezortu školstva a vysokých škôl a najmä pokyny vyplývajúce z rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR.

      "Národná agentúra Erasmus+ odporúčala vysokým školám vypracovať, zverejniť a aktualizovať súbor odporúčaní a krokov pre svojich študentov a zamestnancov," uviedol rezort školstva. Tieto odporúčania by mali okrem iného obsahovať aj informácie o tom, ako bude škola riešiť predčasné ukončenie mobility, ako požiadať o odklad mobility, na koho v škole sa majú študenti, respektíve zamestnanci, ktorí sú v zahraničí, obrátiť v prípade núdze.

      Úlohou koordinátora (inštitucionálneho alebo fakultného) je, aby v takejto situácii poskytol poradenstvo. "Národná agentúra nerozhoduje o individuálnych prípadoch, ale o tom, či nemožnosť plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi vysokou školou a národnou agentúrou má alebo nemá charakter vyššej moci. Posudzovať individuálne prípady je v kompetencii danej vysokej školy, ktorá má s účastníkmi uzatvorenú zmluvu o štúdiu/zmluvu o poskytnutí finančnej podpory," uviedol rezort školstva.
​​​​​​​
      Národná agentúra zároveň nemá kompetencie vyjadrovať sa k stupňu ohrozenia a rizika nákazy.

Čo treba vedieť o koronavíruse

Január 2022

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]