Oficiálny portrét prezidenta SR je možné objednať TU
Autor textu: TASR/Školské
15.03.2020

Profesor Vladimír Leško jubiluje

Podieľa sa na výučbe predmetov s orientáciou na súčasnú filozofiu a metafyziku.

Foto: Profesor Vladimír Leško

Prešov/Bratislava 15.03.2020 (Skolske.sk)

 Spoluzakladateľ Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach profesor Vladimír Leško sa v nedeľu 15. marca dožíva 70 rokov. Patrí medzi popredných, medzinárodne uznávaných historikov filozofie – s osobitným dôrazom na skúmanie filozofického odkazu Jana Patočku a Martina Heideggera.

      "Profesor Leško naďalej pôsobí na Katedre filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ, ktorú prácne a dôkladne celé roky budoval. Podieľa sa na výučbe predmetov s orientáciou na súčasnú filozofiu a metafyziku. Ovplyvnil a stále ovplyvňuje nielen svojich kolegov, ale aj študentov. Ako sám hovorí, ľudskosť a morálka musia mať dominantné miesto tak vo filozofii, ako aj v ľudskom živote," hovorí vedúca Katedry filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ v Košiciach Katarína Mayerová.

      Vladimír Leško sa narodil 15. marca 1950 v Prešove. Štúdium na Filozofickej fakulte v Prešove Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (odbor filozofia a dejepis) ukončil v roku 1973. Od toho istého roku pôsobí v akademickom prostredí ako vysokoškolský učiteľ.

      Začínal ako pracovník Katedry filozofie Filozofickej fakulty v Prešove UPJŠ v Košiciach (po rozdelení univerzity v roku 1997 Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove). V rokoch 1986 až 1988 pôsobil ako vedúci katedry, v rokoch 1994 až 1997 ako prodekan pre rozvoj fakulty a v rokoch 1997 - 2003 ako prorektor pre vedu, doktorandské štúdium a umeleckú činnosť PU. Pracovníkom Ústavu humanitných vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach sa stal Vladimír Leško v roku 2005. Nasledujúci rok ho rektor vymenoval do funkcie riaditeľa Ústavu filologických a sociálnych vied UPJŠ v Košiciach. Jeho poslaním bolo pripraviť a realizovať opätovné založenie Filozofickej fakulty na košickej UPJŠ. Tá bola zriadená k 1. januáru 2007. Do roku 2019 pôsobil ako vedúci jej katedry filozofie a dejín filozofie.
​​​​​​​
      Vladimír Leško je autorom významnej a originálnej monografie Filozofia dejín filozofie (2004), za ktorú dostal cenu Literárneho fondu (v roku 2017 ju vydala aj Sliezska univerzita v Katoviciach v poľskej mutácii). Cenu Literárneho fondu opakovane získal v rokoch 2016 – 2018 za kolektívne monografie k dielu Jana Patočku a Martina Heideggera. Je autorom či hlavným autorom 26 monografií, 14 vysokoškolských učebníc a viac ako 200 štúdií s bohatými citačnými ohlasmi doma aj v zahraničí.


      Zdroj: PhDr. Marián Gladiš, PhD., Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Júl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]