Autor textu: TASR
17.03.2020

Možností dištančného vzdelávania pre školy je viacero

Tvrdí rezort školstva.

Foto: viki.iedu.sk

Bratislava 17.03.2020 (Skolske.sk)

Prerušenie vyučovania v školách v rámci opatrení proti šíreniu nového koronavírusu si vyžiadalo v oveľa vyššej miere ako doposiaľ využívanie dištančných foriem vzdelávania. Riaditelia počas tohto režimu zabezpečujú podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. Odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR TASR informoval, že možností dištančného vzdelávania je viacero.  

      Je na riaditeľovi školy, aby určil formu zadania domácich úloh. Konkrétne zadania sú v kompetencii učiteľa. "Podľa najnovšieho výskumu Centra vedecko-technických informácií SR a týka sa používania internetu v domácom prostredí, má až 96,6 percenta žiakov zabezpečený prístup k internetu v domácom prostredí a 93,6 percenta žiakov mobilný telefón s internetom, ktorý využíva," uviedol rezort školstva.

      Rezort školstva v tejto súvislosti priniesol viacero možností dištančného vzdelávania, ktoré sú aktuálne dostupné v rámci ministerstva. Jedným z nich je Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu "Viki". Portál obsahuje verejne dostupný edukačný obsah pre materské, základné a stredné školy. V týchto dňoch sa rieši sprístupnenie vzdelávacích materiálov pre stredné odborné školy, ktoré vznikli v rámci národného projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania.

      Ďalšou možnosťou je vzdelávací portál Planéta vedomostí, ktorý predstavuje komplexný nástroj pre školy a ich učiteľov, pričom slúži na prípravu výučbových materiálov, na prácu so žiakmi počas vyučovacej hodiny a následne na kontrolu domácich úloh vypracovaných žiakmi.

      Dostupný je aj obsah a vzdelávacie nástroje vytvorené v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. "Učitelia majú stále k dispozícii aj systém elektronického testovania e-Test. Na to, aby mohli mať žiaci prístupné testy cez tento systém, môžu učitelia využiť modul takzvaného učiteľského testovania. V rámci neho majú k dispozícii už hotové úlohy a testy z banky úloh a testov, prípadne si z úloh môžu zostaviť vlastný test podľa svojich pedagogických požiadaviek a cieľov," poznamenalo ministerstvo školstva.

      So zabezpečením dištančného vzdelávania sa rozhodli aj viaceré IT firmy. Rezort školstva zároveň riaditeľom škôl odporúča, aby zabezpečili pre svojich žiakov podmienky pre samoštúdium v rámci prípravy na Testovanie 9, respektíve na maturitnú skúšku. "Žiakom odporúčame pri domácej príprave využiť testy z predchádzajúcich ročníkov, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania," dodalo ministerstvo školstva.

Čo treba vedieť o koronavíruse

Máj 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· Deň Amnesty International, Medzinárodný deň akcii pre zdravie žien, Medzinárodný deň džezu
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131