Autor textu: TASR
18.03.2020

Na vysokých školách je potrebné zmeniť obsah a spôsob výučby

Tvrdí To dá rozum.

Foto: To dá rozum

Bratislava 18.03.2020 (TASR)

Pravidelná aktualizácia obsahu, vyhodnocovanie napĺňania cieľov vzdelávania, efektívny zber a využívanie spätnej väzby na kvalitu výučby, podpora učiteľov pri príprave a realizácii výučby a posilnenie aktivizujúcich metód vo výučbe. To je niekoľko z opatrení pre dosiahnutie zmeny a zatraktívnenie štúdia na vysokých školách na Slovensku, ktoré vyplývajú z odporúčaní pre skvalitnenie školstva vypracovaných iniciatívou To dá rozum.

      "Ako jeden z nástrojov na skvalitnenie výučby na vysokých školách vidíme vytváranie a rozvoj centier pre rozvoj pedagogických zručností vysokoškolských učiteľov, ktoré by vznikali na úrovni fakúlt, respektíve v prípade malých škôl na úrovni inštitúcie," povedal analytik To dá rozum Stanislav Lukáč. Centrá by mali u vyučujúcich rozvinúť zručnosti vysokoškolskej pedagogiky a didaktiky tak, aby vedeli diagnostikovať stav vedomostí a zručností u študentov, definovať ciele a obsah predmetu, výučbové stratégie, spôsoby priebežného overovania dosahovania cieľov a hodnotenie výstupov zo vzdelávania. Medzi ďalšie úlohy centier by patrilo aj poskytovanie mentoringu učiteľom na základe otázok, ktoré vychádzajú z výziev ich pedagogickej praxe, ako aj z monitoringu a vyhodnocovania priebehu ich výučby.

      Ďalším z odporúčaní, ktoré úzko súvisí aj s tvorbou centier pre rozvoj pedagogických zručností, je pristúpenie k revízii predmetov v rámci študijných programov, ich náplne a požadovaných výstupov. Opatrenie by malo podľa iniciatívy smerovať k zníženiu záťaže študentov a učiteľov. Hlavnou zmenou prameniacou z takejto revízie by malo byť zníženie počtu predmetov a kontaktnej výučby a zvýšenie dôrazu na aktívnu individuálnu alebo skupinovú prácu študentov.

      Okrem toho, k skvalitňovaniu štúdia by podľa To dá rozum mohli prispieť aj takzvané programové rady. Úlohou týchto rád by bolo pravidelne vyhodnocovať študijné programy tak, aby poskytovali študentom kvalitné vzdelávanie v súlade s trendmi a potrebami v odbore, ako aj potrebami samotných študentov. Konkrétne by programové rady pomáhali pri zefektívnení organizácie výučby, odstránení duplicít a neaktuálneho obsahu vo výučbe či zabezpečení nadväznosti jednotlivých predmetov v študijnom programe.
​​​​​​​
      To dá rozum ďalej navrhuje aj zefektívnenie zužitkovania spätnej väzby na kvalitu výučby od študentov, ktorá by sa mala robiť priebežne. Okamžitá, priebežná spätná väzba by mala byť kombinovaná s dotazníkmi na konci semestra, ktoré budú hodnotiť daný predmet ako celok. Pre zvýšenie záujmu študentov o dotazníky sa zároveň javí byť kľúčové garantovanie anonymity a vyvodenie opravných opatrení na problémy, na ktoré dotazníky poukážu.

Čo treba vedieť o koronavíruse

Máj 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· Deň Amnesty International, Medzinárodný deň akcii pre zdravie žien, Medzinárodný deň džezu
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131