Autor textu: TASR
19.03.2020

Zvolen: Univerzita predlžuje prerušenie prezenčnej výučby

Učitelia a výskumní pracovníci TU majú nariadenú prácu z domu.

Foto: TU Zvolen

Zvolen 19.03.2020 (Skolske.sk)

 Prerušenie prezenčnej výučby na Technickej univerzite (TU) vo Zvolene sa predlžuje do 29. marca. Zároveň sa predĺžil aj termín na podanie prihlášok na štúdium do 15. mája. Nariadil to rektor TU Rudolf Kropil v súlade s prijatými opatreniami Ústredného krízového štábu SR a s usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré sa týkajú šírenia ochorenia COVID-19.      

Na komunikáciu so študentmi využíva TU Univerzitný informačný systém. Každý študent má vlastný e-mailový účet, na ktorý dostane všetky potrebné informácie súvisiace s jeho štúdiom. Priebežne informujeme všetkých našich študentov a zamestnancov prostredníctvom mailovej komunikácie, preto ich chcem aj týmto vyzvať, aby si všetci skontrolovali svoje schránky a v prípade potreby si ich vyčistili od starej komunikácie, aby sa nestalo, že im pre naplnenú kapacitu mail s dôležitými informáciami nepríde.

Upozornil Kropil. Informácie nájdu študenti aj na webových stránkach TU, ktoré sa aktualizujú priebežne.

      Študentom s trvalým pobytom na území SR nariadila univerzita opustiť študentské domovy TU. Toto nariadenie sa nevzťahuje na zahraničných študentov, ktorým univerzita umožnila zotrvať na internátoch, ak budú dodržiavať všetky hygienické odporúčania a nariadenia príslušných orgánov.

      Univerzita zároveň zriadila telefonickú infolinku +421917854652, kde sa môžu v čase od 7.00 do 16.00 h informovať o prijatých opatreniach a situácii na TU.

      Univerzita tiež zrušila pre zamestnancov a študentov plánované cesty v tuzemsku a zahraničí, zakázala organizovať akékoľvek podujatia na pôde TU. Platí tiež nariadenie nepozývať študentov a kolegov z oblastí s potvrdeným výskytom nového koronavírusu. Učitelia a výskumní pracovníci TU majú nariadenú prácu z domu podľa bližších pokynov vedúceho pracoviska. Pre nepedagogických zamestnancov TU je nútená neprítomnosť v práci posudzovaná ako prekážka v práci na strane zamestnávateľa podľa Zákonníka práce. Vstup do budovy TU majú povolený len určení zamestnanci rektorátu, fakúlt a ostatných organizačných súčastí.

      Na webe TU bol zároveň zverejnený ohlasovací formulár na nahlasovanie informácií respektíve konaní, ktoré sú v rozpore s prijatými opatreniami na zamedzenie šírenia nákazy novým koronavírusom.

      

V prípade pokračovania opatrení aj v ďalších týždňoch budeme musieť zvážiť možnosti realizácie priebežného hodnotenia predmetov, písomného testovania či obhajovania semestrálnych prác v online forme. Našim pedagógom už dnes odporúčame klásť dôraz konzultovať záverečné práce študentov v končiacich ročníkoch cez online nástroje.

Upozornil rektor.
​​​​​​​
      Experimenty, súvisiace so záverečnými prácami a uskutočňované v priestoroch univerzity, bude možno realizovať len po dohode s vedúcimi záverečných prác a so súhlasom dekana. Vedecká činnosť študentov na treťom stupni štúdia bude prebiehať individuálne po dohode so školiteľom.

Čo treba vedieť o koronavíruse

Máj 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· Deň Amnesty International, Medzinárodný deň akcii pre zdravie žien, Medzinárodný deň džezu
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131