Autor textu: TASR
24.03.2020

Štúdia: V SR sa cíti byť spoločnosťou ocenenými len 4,5 percenta učiteľov

Vyplýva to z výsledkov štúdie OECD TALIS 2018.

Foto: NUCEM

Bratislava 24.03.2020 (TASR)

 V Slovenskej republike sa cíti byť spoločnosťou ocenenými len 4,5 percenta učiteľov a 2,1 percenta riaditeľov. Tento podiel je najmenší zo všetkých krajín OECD, kde vyšiel priemerný výsledok 26 a 37 percent. Vyplýva to z výsledkov štúdie OECD TALIS 2018, ktorú na Slovensku realizoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

      Pozitívnu zmenu oproti roku 2013 zaznamenala štúdia v tom, ako sú slovenskí učitelia spokojní so svojím povolaním. Viac učiteľov súhlasilo s tým, že výhody tejto profesie jednoznačne prevažujú nad nevýhodami, a s tým, že pri opätovnom výbere by si svoju prácu vybrali zas. Zároveň významne menej učiteľov sa stotožnilo s výrokom "ľutujem, že som sa rozhodol stať učiteľom". Výsledky tiež ukázali, že spokojnejší so svojím povolaním sú učitelia na vidieku.

      Približne jeden z piatich učiteľov v priemere krajín OECD uviedol, že vo svojej práci zažíva stres veľmi alebo dosť často. Asi 68,8 percenta riaditeľov škôl v priemere krajín OECD a 85,3 percenta riaditeľov v SR uviedlo, že medzi ich hlavné príčiny stresu patrí priveľké množstvo administratívnej práce, udržiavanie súladu s meniacimi sa požiadavkami zriaďovateľov, VÚC alebo ministerstva školstva, zodpovednosť za výsledky žiakov, reagovanie na obavy rodiča alebo opatrovníka a udržiavanie disciplíny v triede.

      V priemere krajín OECD 65,5 percenta riaditeľov zapojených v štúdii TALIS uviedlo, že pracuje na plný pracovný úväzok bez povinnosti vyučovania žiakov. Na Slovensku to bolo len 3,9 percenta.

      S platovým ohodnotením v čase realizácie štúdie bolo spokojných len takmer 18 percent učiteľov a 22,6 percenta riaditeľov škôl. V priemere krajín OECD to bolo 39,4 a 46,5 percenta. Bez ohľadu na platové ohodnotenie je však na Slovensku spokojných s podmienkami svojej pracovnej zmluvy 80,4 percenta učiteľov a 73,2 percenta riaditeľov, čo je viac oproti priemerným výsledkom OECD so 65,6 a 66,4 percenta.

      Štúdia OECD o vyučovaní a vzdelávaní (TALIS – Teaching and Learning International Study) je najväčšou medzinárodnou štúdiou, ktorá sa zameriava na učiteľov a riaditeľov škôl. Slovensko sa zúčastnilo na všetkých troch cykloch štúdie - v roku 2008, 2013 a 2018.
​​​​​​​
      V roku 2018 sa do TALIS zapojilo celkovo 260.000 učiteľov z 31 krajín OECD a 17 ďalších krajín a regiónov sveta. Zo Slovenska sa zúčastnilo 181 škôl s 3046 učiteľmi a 180 riaditeľov škôl. Realizovala sa v období od 30. apríla do 11. mája 2018.

Čo treba vedieť o koronavíruse

Jún 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131