Autor textu: Školské.sk
25.03.2020

Učitelia si radia: Takto sa učí na našej škole

Učitelia môžu študentom učivo vysvetliť, študenti sa môžu pýtať.

Foto: Súkromná základná škola BESST

Bratislava 24.03.2020 (Skolske.sk)

Byť učiteľom, nie je len zamestnanie, ale aj "kreatívne" poslanie. V Základnej škole v Poprade - Matejovciach,  využívajú všetky - možné spôsoby, ako sa priblížiť žiakom v tejto ťažkej situácii, keď sme všetci doma. Učitelia nekomunikujú so žiakmi len prostredníctvom EduPage a bezkriedy.sk, ale využívajú aj youtube kanál, kde sa môžu učiť nielen deti, ale aj dospelí. Ak sa chcete naučiť niečo viac z Angličtiny a Nemčiny,  UČTE SA SPOLU S NAMI a s pánom učiteľom Ľubomírom Hrivnákom. Založil YouTube kanál s názvom English Teacher, kde každý deň pridá náučné video z angličtiny.Školské.sk informovala PaedDr. Barbora Cehulová, riaditeľka školy ZŠ Poprad-Matejovce.

Zatiaľ využívame všetky možnosti, ktoré ponúka portál Edupage - zadávanie úloh, spätná väzba. Preto, že je nariadené ďalšie prerušenie vyučovania, pridávam určite webový nástroj Padlet - ktorý umožňuje spoluprácu skupiny. V nástroji Padlet je možné,  aby učiteľ zadal obsah učiva formou prezentácie a môže krátko diskutovať so žiakmi na zvolený obsah - formou samostatných príspevkov žiakov, alebo komentovania učiteľovho príspevku. Do padletového príspevku je možné priamo vložiť link na diskusiu - napr. www.meetingsword.com alebo www.tricider.com  pre učiteľov, ktorí potrebujú zdieľať obsah učiva so žiakom. Napríklad Podniková ekonomika - tu je možné v Padlete pridať prezentáciu v Power Point - alebo ešte jednoduchšie cez nástroj ISSUU - tu však nie je možné pridávať príspevky. Výborný nástroj na zdieľanie učiva  - kde treba dosť obsahu - je PREZI - tento veľmi odporúčam, je prehľadný , pre žiaka môže byť dobrým logickým návodom, tam, kde je to potrebné...
Povedala pre Školské.sk Kamila Bažíková z Obchodnej akadémie, Račianska v Bratisleve.  V období e-learningu je mojím cieľom rozšíriť neformálne slovnú zásobu, používaním aj online slovník, umožňeje totiž rozvinúť písaný prejav na vybraté témy.  Žiak sa môže po určitom období aj sám otestovať. Stránky portálu Oxico a rakúsky a Goethe inštitút poskytujú dostatok možností - zvolím primeranú náročnosť a zadám žiakom.

Viacero škôl sa rozhodlo vzdelávať online, avšak často je to iba zadávanie domácich úloh alebo posielanie pracovných listov. Chýba tam priame vysvetľovanie učiva a kontakt učiteľa so žiakmi ako aj interakcia žiakov navzájom. Naša škola - Súkromná bilingválna základná škola a gymnázium BESST v Trnave,   sa však rozhodla vzdelávať všetkých žiakov 3. až 9. ročníka a študentov bilingválneho gymnázia online cez spoločné videostretnutia.

Naši žiaci majú od pondelka 16.3.  "normálne" vyučovacie hodiny cez aplikáciu ZOOM Cloud meetings - ktorá je pre školy zdarma a dá sa tak využiť pre všetky školy. Pripravili sme pre všetky triedy špeciálny rozvrh s väčšinou predmetov (okrem výchov ako napr. telesná a výtvarná výchova) v skrátenom režime (4-5 vyučovacích hodín denne) na každý deň.

Na gymnáziu majú štandardne hodiny, podľa štandardného rozvrhu a vyučovanie prebieha cez aplikaciu Office365 - Microsoft teams. Je to možné aj vďaka tomu, že všetci naši učitelia aj žiaci majú k dispozícii tablety (iPady), ktoré na každodennej báze využívajú v škole aj doma na vzdelávacie účely.

Žiaci sa budú presne podľa rozvrhu pripájať do svojej "virtuálnej" triedy a učivo im bude vysvetľovať ich učiteľ. Učivo teda žiaci budú mať vysvetlené a môžu sa pýtať, ak by niečomu nerozumeli. Učiteľ vie všetko priamo žiakom dovysvetliť. Všetci žiaci danej triedy a učiteľ budú naraz pripojení vo svojej "virtuálnej" triede a budú mať spoločnú vyučovaciu hodinu.
Umožníme tak aj žiakom "stretnúť" sa so svojimi spolužiakmi a trochu zmierniť dopad izolácie kvôli koronavírusu.

Učiteľov sme vyškolili, žiakom poslali presné inštrukcie. V piatok 13.3.20 sme už tento systém úspešne otestovali (niektorí učitelia ešte zo školy - pre technickú podporu).
Od pondelka 16.3. sa celý vzdelávací proces realizuje už naplno z domova (aj žiaci aj učitelia).

Informácie nájdete aj tu:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2828689333878125&id=189944394419312

Nezabúdame ani na prváčikov a druháčikov, tí budú svoje materiály dostávať od svojich učiteľov cez rôzne aplikácie a triedni učitelia budú s rodičmi učivo konzultovať telefonicky alebo videostretnutím každý deň.

Mgr. Juraj Tichý
Súkromná základná škola BESST / Private Primary and Secondary School 

Čo treba vedieť o koronavíruse

Jún 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· Medzinárodný deň detí, Deň za správne rozhodnutie, Svetový deň mlieka - FAO
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131