Autor textu: TASR
12.05.2020

ŠPÚ: Vymedzenie obsahu vzdelávania nemá viesť ku znižovaniu miezd pedagógov

Základná škola má podľa dostupných možností zabezpečiť prístup všetkých žiakov k vzdelávaniu aj v čase mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách.

Ilustračná snímka, FOTO TASR - Oliver Ondráš

Bratislava 12. mája (TASR) - Vymedzenie obsahu vzdelávania počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách určením hlavných a komplementárnych vzdelávacích oblastí nemá byť dôvodom na znemožnenie alebo zastavenie vykonávania práce z domácnosti pre vybraných pedagogických alebo odborných zamestnancov základných škôl. Rovnako nemá viesť ku kráteniu úväzkov, znižovaniu miezd či k ukončovaniu pracovného pomeru. Vyplýva to zo stanoviska Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ), pod ktorým je podpísaná jeho riaditeľka Miroslava Hapalová.
      
Základná škola má podľa dostupných možností zabezpečiť prístup všetkých žiakov k vzdelávaniu aj v čase mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách. Na jeho zabezpečovaní by sa mali podieľať všetci pedagogickí a odborní zamestnanci základných škôl. "Učitelia predmetov, ktoré patria do komplementárnych vzdelávacích oblastí, zabezpečujú v čase prerušeného školského vyučovania pre žiakov námety a aktivity s cieľom vytvoriť také podmienky, aby boli denné aktivity žiakov vyrovnané," uvádza sa v stanovisku ŠPÚ.
      
Pedagogickí zamestnanci školských klubov detí, pedagogickí asistenti, školskí špeciálni pedagógovia, školskí logopédi a odborní zamestnanci pôsobiaci na základnej škole majú byť súčasťou "učiteľských tímov", ktorí pripravujú komplexné východiská na zabezpečenie vzdelávacích aktivít žiakov počas dištančného vzdelávania. "Môžu byť tiež tímovými učiteľmi (pomocnými učiteľmi) a podporiť učiteľa, ktorý koordinuje vzdelávanie žiakov v jednej triede, napríklad pri tvorbe rozvrhu a distribuovaní materiálov pre žiakov," uviedla riaditeľka ŠPÚ. Školskí špeciálni pedagógovia, pedagogickí asistenti a odborní zamestnanci majú zároveň poskytovať podporu a asistenciu učiteľom a zákonným zástupcom žiakov pri prispôsobovaní vzdelávacích aktivít individuálnym a špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám žiakov, pri tvorbe alebo úprave učebných materiálov, ako aj pri zabezpečovaní dostupnosti kompenzačných pomôcok pre žiakov.
      
ŠPÚ konštatuje, že neodporúča rozhodnúť o prekážke v práci na strane zamestnávateľa a neumožniť tak vykonávať prácu z domácnosti jednotlivým pedagogickým a odborným zamestnancom základných škôl. "V tejto mimoriadnej situácii považujeme za veľmi dôležitú spoluprácu a vzájomnú podporu jednotlivých zamestnancov škôl, ktorá nám umožní nielen zvládnuť sťažené podmienky na výučbu počas dištančného vzdelávania, ale bude východiskom aj pre zabezpečenie podmienok počas postupného obnovenia vyučovania v školách,“ uzavrela v stanovisku Hapalová.

Čo treba vedieť o koronavíruse

Marec 2023

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
Napíšte nám [email protected]