Oficiálny portrét prezidenta SR je možné objednať TU
Autor textu: TASR
24.06.2020

Slovenská akadémia vied udelila výročné ceny 2019

Snahou v nasledujúcom období bude podľa Ľudovíta Paulisa odstraňovanie byrokratických bariér, aby sa jej pracovníci mohli venovať vede.

Na snímke zľava predseda SAV Pavol Šajgalík, ocenení za špičkové publikácie Jaroslav Kováčik (Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV), Peter Šiffalo

Smolenice 23. júna (TASR) – Slovenská akadémia vied (SAV) ocenila v utorok výročnými cenami vedcov SAV a popularizátorov vedy. Jednotlivci a kolektívy, ktorí sa významným spôsobom pričinili o výnimočné výsledky, si prevzali ceny  na pôde Kongresového centra SAV v Smoleniciach z rúk predsedu Pavla Šajgalíka.
      
Štátny tajomník rezortu školstva pre oblasť vedy a výskumu Ľudovít Paulis, ktorý prijal pozvanie na stretnutie s ocenenými, povedal, že rozumie tomu, čo SAV chce dosiahnuť a aké stoja pred ňou prekážky. Snahou v nasledujúcom období bude podľa jeho slov odstraňovanie byrokratických bariér, aby sa jej pracovníci mohli venovať vede. Potenciál SAV treba rozvíjať, preto je podľa Paulisa dôležité, aby sa transformovala do štruktúry, ktorá má miesto v 21. storočí a umožnila tak zužitkovať a chrániť to najdôležitejšie, čo má, a tým je duševné vlastníctvo.
      

pic
Na snímke sprava predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) Pavol Šajgalík odovzdáva ocenenia Eve Jurčišinovej a Mariánovi Jurčišinovi za výsledky vedeckovýskumnej práce za rok 2019 v oblasti štúdia termodynamických vlastností frustrovaných magnetických systémov pri príležitosti odovzdávania Cien Slovenskej akadémie vied za rok 2019. Smolenice, 23. júna 2020. FOTO TASR - Lukáš Grinaj

Cenu SAV za výsledky vedeckovýskumnej práce za rok 2019 udelili Mariánovi Jurčišinovi a Eve Jurčišinovej z oddelenia teoretickej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky SAV za súbor výsledkov dosiahnutých v oblasti štúdia termodynamických vlastností frustrovaných magnetických systémov. Cenu SAV za výsledky vedeckovýskumnej práce pre mladých pracovníkov udelili Michalovi Rajňákovi z oddelenia fyziky magnetických javov rovnakého ústavu za významné výsledky v oblasti magnetických kvapalín pre elektrotechnické aplikácie.

pic
Na snímke zľava predseda SAV Pavol Šajgalík, ocenená Elena Mannová za vedeckú monografiu Minulosť ako supermarket? Spôsoby reprezentácie a aktualizácie dejín Slovenska a podpredseda SAV Miroslav Morovics počas odovzdávania Cien Slovenskej akadémie vied za rok 2019. Smolenice, 23. júna 2020. FOTO TASR - Lukáš Grinaj

Cena SAV za vedeckú monografiu putovala do Historického ústavu SAV Elene Mannovej za monografiu Minulosť ako supermarket? Spôsoby reprezentácie a aktualizácie dejín Slovenska a takisto Petrovi Zajacovi a Ľubici Schmarcovej s kolektívom z Ústavu slovenskej literatúry SAV za prácu Slovenský romantizmus: synopticko-pulzačný model kultúrneho javu. Kolektív Chemického ústavu SAV pod vedením Jaroslava Katrlíka bol ocenený za Analýzu glykoforiem proteínov ako potenciálnych biomarkerov pre medicínu a diagnostiku biomarkerov Cenou SAV za výsledky medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce.     ​​​​​

pic
Na snímke predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) Pavol Šajgalík počas príhovoru pri príležitosti odovzdávania Cien Slovenskej akadémie vied za rok 2019. Smolenice, 23. júna 2020. FOTO TASR - Lukáš Grinaj

Cena SAV za popularizáciu vedy a spoločenské aplikácie vedy bola udelená Šimonovi Mackovjakovi z Ústavu experimentálnej fyziky SAV za SPACE::LAB – miesto pre zaujatie, vzdelávanie a zapojenie mladej generácie do vesmírneho výskumu a inžinierstva, Barbare Lášticovej z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV za popularizáciu vedy najmä v rámci riešenia projektu Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám, Adele Penesovej z Biomedicínskeho centra SAV za popularizáciu výskumu prevencie ochorení v dôsledku obezity, ďalej Alexandre Kovalčíkovej, Erike Múdrej a Ivanovi Shepovi z Ústavu materiálového výskumu SAV za zábavno-vzdelávací seriál Zábavná prvouka/prírodoveda pre žiakov 2. až 4. ročníka ZŠ. Ocenená bola aj Vladimíra Kurincová Čavojová z Centra spoločenských a psychologických vied SAV za aktivitu Prečo ľudia veria nezmyslom.

​​​​​​​

Júl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]