Autor textu: TASR
06.10.2020

Univerzity a SAV chcú zlepšiť atraktívnosť vedy a vysokoškolského vzdelávania

Univerzity a SAV navrhujú inštitucionálne prepojenie organizácií v Bratislave a Košiciach, ktoré zastrešujú špičkový vedecký výskum, inovácie a technický vývoj.

Ilustračná snímka z laboratória molekulárnej biológie vo Vedeckom parku Univerzity Komenského. FOTO TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 6. októbra (TASR) – Rektori Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach a Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) spolu s predsedom Slovenskej akadémie vied (SAV) Pavlom Šajgalíkom chcú vylepšiť pozície a väčšie presadenie sa v medzinárodnej konkurencii, ako aj zvýšiť atraktívnosť Slovenska v oblasti vedy, výskumu, inovácií a vysokoškolského vzdelávania. Zároveň navrhujú inštitucionálne prepojenie najlepších slovenských výskumných univerzít a SAV. TASR o tom informovala hovorkyňa UK Lenka Miller.
      
Rektori univerzít aj predseda SAV tvrdia, že v dokumente Moderné a úspešné Slovensko, z ktorého sa má zostaviť plán obnovy, v oblasti reformy vysokých škôl, vedy a výskumu, je celý rad podnetných názorov, ktoré podporujú. Súhlasia aj s nutnosťou reformovať riadenie vysokých škôl, ale nie prostredníctvom zástupcov štátu v správnych radách, ale zjednodušením štruktúry a spresnením kompetencií samosprávnych orgánov univerzít tak, aby sa dosiahol efektívny nástroj riadenia vysokých škôl so zachovaním princípu ich autonómie.
      
Univerzity a SAV navrhujú inštitucionálne prepojenie organizácií v Bratislave a Košiciach, ktoré zastrešujú špičkový vedecký výskum, inovácie a technický vývoj na Slovensku a zároveň sú schopné poskytovať v slovenských pomeroch kvalitné vzdelanie opierajúce sa o špičkový výskum. "Spojeným úsilím chceme vytvoriť podmienky, aby sa do roku 2025 dva slovenské subjekty dokázali presadiť v renomovaných rankingoch v skupine TOP 500. Týmto krokom chceme vytvoriť podmienky pre lepšiu a väčšiu internacionalizáciu vo výskume aj výučbe," uvádza sa v ich spoločnom návrhu.
      
Vo svojom stanovisku tvrdia, že vidia historickú šancu alokovať zdroje z Fondov obnovy a rozvoja tak, aby inštitúcie prešli organizačnou, personálnou a infraštruktúrnou revitalizáciou s ambíciou stať sa atraktívnymi centrami príťažlivými nielen pre slovenskú talentovanú mladú generáciu, ale aj pre tú zo zahraničia. Zároveň tvrdia, že by sa malo vrátiť k modelu kategorizácie vysokých škôl, ktorý je založený na ich profilovaní a diverzifikácii.
      
Rektori uvedených univerzít a predseda SAV sa hlásia "k zmene myslenia lídrov na našich univerzitách a SAV" a uvedomujú si, že musia búrať bariéry medzi inštitúciami. Zároveň vyzývajú vládu SR, nevládne politické reprezentácie, zástupcov tretieho sektora, podnikateľov a priemyselné zväzy, ako aj ostatné univerzity k podpore tejto vízie a k vzájomnej spolupráci.

Čo treba vedieť o koronavíruse

Marec 2023

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
Napíšte nám [email protected]