Autor textu: TASR
23.10.2020

Žiaci sa v meraní globálnych kompetencií umiestnili nad priemerom krajín OECD

Na Slovensku sa na testovaní globálnych kompetencií zúčastnilo približne 5900 15-ročných žiakov všetkých typov škôl.

Ilustračná snímka. FOTO TASR/AP

Bratislava 22. októbra (TASR) - Slovenskí 15-roční žiaci sa v rámci merania PISA 2018 umiestnili nad priemerom krajín OECD. Získali 486 bodov oproti priemeru 474, čo znamená, že študenti celkovo zvládajú globálne kompetencie lepšie, ako je priemerný výsledok OECD. Porovnateľný výkon dosiahli napríklad ich rovesníci z Grécka, Litvy či Ruska, významne nižší výkon mali žiaci z Čile a Kolumbie. Vyplýva to zo zverejnených výsledkov merania PISA 2018, ktoré sa prvýkrát zameriavalo na globálne kompetencie žiakov. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
      
"Do testovania globálnych kompetencií sa v PISA 2018 zapojili 15-roční žiaci celkovo zo 66 krajín sveta. Na hodnotení globálnych kompetencií sa v cykle PISA 2018 zúčastnili žiaci z 27 krajín sveta vrátane Slovenska. Žiaci z ďalších 39 krajín vyplnili v rámci tejto oblasti len dotazníkovú časť. Na oboch častiach testovania globálnych kompetencií (testová aj dotazníková časť) sa zúčastnilo celkom 11 krajín OECD," priblížila riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) Romana Kanovská. Dobre obstáli najmä gymnáziá, ktoré v tejto oblasti dosahujú spomedzi stredných škôl najlepšie výsledky, a je v nich aj najväčší podiel žiakov, ktorí sú na vysokej úrovni. Menej uspokojivé výsledky mali stredné odborné školy.
      
Čo sa týka tém globálneho významu, akými sú napríklad klimatická zmena, migrácia, hlad a podvýživa, príčiny chudoby či rovnosť mužov a žien v rôznych častiach sveta, slovenskí žiaci sú s nimi dobre oboznámení. Z výsledkov vyplýva, že viac ako 20 percent žiakov sa v dotazníku vyjadrilo, že tieto témy poznajú a dokážu ich celkom dobre vysvetliť. Takmer polovica žiakov sa vyjadrila, že o týchto témach niečo vie a mohla by ich vo všeobecnosti vysvetliť. Medzi témy, ktoré najviac žiakov označilo, že o nich buď nikdy nepočuli, alebo počuli, ale nevedeli by ich vysvetliť, sú globálne zdravie (viac než 40 percent žiakov), klimatická zmena a globálne otepľovanie (viac než 30 percent žiakov).
      
"Je potrebné si uvedomiť, že žiaci v školách spomínané pojmy už počuli veľakrát. Problém je, že niektorí s nimi nevedia narábať, nevedia vytvárať súvislosti alebo prípadne kriticky spracovať získané informácie," reagoval minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). Výsledky vzdelávania podľa neho nesúvisia úplne s tým, o čom učíme, ale skôr s tým, ako žiakov učíme narábať s informáciami, ako ich učíme myslieť a konať. "Ak chceme dosiahnuť lepší výsledok, musíme sa zamerať aj na zmenu cieľov vzdelávania, zmenu vyučovacieho štýlu a podporu metód výučby, ktoré vedú žiakov k narábaniu s informáciami, prepájaniu poznatkov, vytváraniu súvislostí a kritickému mysleniu," uzavrel.
      
Na Slovensku sa na testovaní globálnych kompetencií zúčastnilo približne 5900 15-ročných žiakov všetkých typov škôl. Testovanie globálnych kompetencií PISA realizoval NÚCEM 16. - 27. apríla 2018.

Čo treba vedieť o koronavíruse

Január 2022

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]