Autor textu: TASR
30.10.2020

Počet doktorandov na vysokých školách vlani klesol

Najvyšší medziročný pokles o 40 doktorandov bol zaznamenaný na Prešovskej univerzite v Prešove.

Ilustračná snímka, FOTO TASR/AP

Bratislava 30. októbra (TASR) – Počet doktorandov v dennej aj externej forme štúdia na verejných a súkromných vysokých školách vlani poklesol v porovnaní s rokom 2018 o 175 študentov, teda o 2,52 percenta. Vyplýva to z výročnej správy o stave vysokého školstva za rok 2019 z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
      
V dennej forme štúdia bol medziročný pokles o 95 doktorandov (o 2,52 percenta), v externej forme bol zaznamenaný pokles o 80 študentov (o 2,92 percenta). "Na verejných vysokých školách bol počet študujúcich v doktorandskom štúdiu v porovnaní s predchádzajúcim rokom nižší o 189 (medziročný pokles o 3,07 percenta), na súkromných vysokých školách sa ich počet medziročne zvýšil o 14," uvádza sa v materiáli z dielne rezortu školstva. Podiel doktorandov na celkovom počte študentov predstavoval 4,84 percenta. Najvyšší medziročný pokles o 40 doktorandov bol zaznamenaný na Prešovskej univerzite v Prešove, za ktorou nasledovala Katolícka univerzita v Ružomberku s medziročným poklesom o 33 doktorandov.
      
Počet vysokoškolákov vlani oproti roku 2018 klesol o 2069, čo predstavuje pokles o 1,55 percenta. Celkový počet študentov bol 131.083. Podiel žien na celkovom počte študentov vysokých škôl dosiahol v roku 2019 hodnotu 58,48 percenta. Z hľadiska formy a stupňa štúdia mali ženy najvýraznejšie zastúpenie v rámci externého štúdia na prvom a druhom stupni, kde ich podiel dosiahol 66,31 percenta.
      
Na siedmich verejných vysokých školách študovala viac ako polovica (54,97 percenta) študentov, pričom štvrtina (25,15 percenta) všetkých študentov študovala na dvoch vysokých školách, a to na Univerzite Komenského V Bratislave a Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. "Najväčší podiel doktorandov z počtu študentov vysokej školy mali Akadémia umení v Banskej Bystrici (11,32 percenta), Vysoká školy múzických umení v Bratislave (8,61 percenta) a Univerzita Komenského v Bratislave (8,29 percenta)," uvádza sa vo výročnej správe.
      
Vlani medziročne vzrástol aj počet cudzincov študujúcich v SR o 1572 študentov, ich podiel na celkovom počte študentov sa zvýšil o 1,35 percentuálneho bodu na 10,64 percenta. "Ženy boli medzi zahraničnými študentmi zastúpené viac takmer 54-percentným podielom, pričom v prípade súkromných vysokých škôl ich podiel v rámci zahraničných študentov dosiahol 66,59 percenta. Na náraste počtu študentov zo zahraničia sa najviac podieľa Technická univerzita v Košiciach," uvádza sa vo výročnej správe.

Máj 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
Napíšte nám [email protected]