Autor textu: Lucia Petríková
17.12.2020

Centrum excelentného výskumu Trenčianskej univerzity priťahuje talenty z celého sveta

Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá dosiahlo dva významné míľniky. 

Na archívnej snímke tím Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá Funglass. FOTO TASR - Jaroslav Novák

Trenčín 17.12.2020 (Skolske.sk)

Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá (FunGlass) etablované na pôde Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne dosiahlo v polčase implementácie najväčšieho slovenského akademického projektu v rámci európskeho programu pre výskum a inovácie Horizont 2020 dva významné míľniky.
 
Prvý míľnik súvisí s budovaním personálnych kapacít v Centre FunGlass. V roku 2021 presiahne počet jeho výskumných pracovníkov a doktorandov číslo šesťdesiat a zároveň prvýkrát v histórii pracoviska nastane situácia, keď väčšina výskumníkov a študentov doktorandského štúdia pôsobiacich v Centre bude pochádzať zo zahraničia (32 zamestnancov či doktorandov reprezentujúcich 14 krajín a 4 kontinenty). Ako potvrdil riaditeľ Centra Dušan Galusek: „Inštitúcie, ktoré majú ambíciu úspešne pôsobiť v medzinárodnom vedeckom priestore, musia byť schopné pritiahnuť talenty z celého sveta.

pic
Šéf projekčnej skupiny a prorektor univerzity Dušan. Archívna snímka. FOTO TASR - Radovan Stoklasa

Aj vďaka prílevu mozgov zo zahraničia FunGlass už štvrtý rok úspešne koordinuje medzinárodné konzorcium projektu v plnom súlade s náročnými kritériami výskumnej agentúry Európskej komisie. V rámci projektu sa ďalej prehlbuje úzka spolupráca s partnermi projektu:
- Oddelenie priemyselného inžinierstva, Univerzita v Padove,
- Inštitút biomateriálov, Univerzita Friedricha-Alexandra v Erlangene-Norimbergu,
- Inštitút keramiky a skla, Španielske národné výskumné centrum v Madride,
- Inštitút materiálového výskumu Otta Shotta, Univerzita Friedricha Schillera v Jene.
 
Šestnásť výskumníkov Centra už ukončilo ročné tréningové pobyty v týchto špičkových inštitúciách, ktorí po návrate do Trenčína riešia spoločné výskumné úlohy, pričom ďalej rozvíjajú nadviazané kontakty. To, že talent nepozná hranice, potvrdzuje bohatá publikačná činnosť Centra – väčšina z viac ako šesťdesiatich prác, ktoré v tomto roku publikovali výskumníci Centra a boli zverejnené v prestížnych medzinárodných časopisoch, vznikla v spolupráci so zahraničnými partnermi. Víziu vytvoriť renomované centrum excelentnosti v oblasti výskumu progresívnych materiálov na báze skla a keramiky pomáhajú napĺňať aj poradné orgány Centra, v ktorých pôsobia zástupcovia najvýznamnejších globálnych sklárskych spoločností ako sú AGC (Japonsko), Johns Manville (USA), Nuova Ompi (Taliansko), Corning (USA) či Sisecam (Turecko), ako aj špičkoví odborníci z krajín mimo EÚ (USA, Čína, Brazília).

pic
Foto: Lucia Petríková

Druhým dosiahnutým míľnikom pre Centrum FunGlass je ukončenie prípravnej fázy a následne podpis Zmluvy o dielo pre dodávku špeciálnych technológií a laboratórnych zariadení pre výskumný program Centra. Investícia v hodnote 8,6 mil. EUR je spolufinancovaná z Európskych štrukturálnych a investičných fondov prostredníctvom operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Medzi štyri desiatky obstarávaných prístrojov patria napríklad:
 
- zariadenie na testovanie inovatívnych povrchových úprav skla v poloprevádzkových podmienkach umožňujúcich adaptáciu konceptov laboratórneho výskumu do štádia pripravenosti na zavedenie nových povrchov do priemyselnej výroby s využitím v oblasti architektonického skla či fotovoltaiky,
- laboratórium testovania biomateriálov v štandarde biologickej bezpečnosti Biohazard II s aplikovateľnosťou pri vývoji biomedicínskeho skla a keramiky (napr. kostné implantáty, ortopedika, dentálna keramika),
- 3D tlačiarne (prášky, tekuté zmesi, keramické zmesi) pre aditívnu výrobu, ktorá spájaním vstupných zmesí po vrstvách umožňuje „tlačiť“ zložité štruktúry, ktoré sa okrem iného používajú pri recyklácii odpadového skla alebo vývoji geopolymérnych stavebných materiálov.
 
Tieto nové moderné technológie vytvoria podmienky na to, aby Centrum aj naďalej úspešne priťahovalo a importovalo talenty, ale súčasne i šírilo a exportovalo inovatívne myšlienky. Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik konštatuje: „Toto pracovisko stelesňuje vášeň pre výskum, ktorý posúva hranice poznania. Dosiahnutie vyššie spomenutých míľnikov je logickým vyústením usilovnej práce, ktorou Centrum potvrdzuje, že cena ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v kategórii Vedecko-technický tím roka (FunGlass) a Vedec roka v kategórii Osobnosť medzinárodnej spolupráce za rok 2019 (prof. Galusek) skončili v správnych rukách.

pic
Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka (TUAD) Jozef Habánik. Archívne foto TASR - Radovan Stoklasa

Apríl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]