Autor textu: TASR
18.12.2020

Kontrolný úrad: Vnútorný kontrolný systém rezortu školstva je iba čiastočne účinný

Najvýznamnejšie rezervy účinnosti a efektívnosti predstavuje oblasť riadenia rizík a najmä vnútorný audit, priblížil Mitrík.

Na archívnej snímke predsedua Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Karol Mitrík. FOTO TASR - Martin Baumann

Bratislava 18. decembra (TASR) - Vnútorný kontrolný systém Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR je iba čiastočne účinný. Uviedol to v piatok na online tlačovej konferencii predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Karol Mitrík pri prezentácii záverov kontroly.
      
V máji 2020 totiž skupina poslancov Národnej (NR) SR zaslala NKÚ SR podnet na vykonanie rozsiahlej kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, transparentnosti procesu prideľovania prostriedkov na podporu športu zo štátneho rozpočtu a jednotlivých kapitol.
      
"Na základe zhodnotenia všetkých dvadsiatich kontrolných zistení NKÚ SR dospel k záveru, že vnútorný kontrolný systém ministerstva (školstva) je iba čiastočne účinný a je priestor na jeho zlepšenia. Najvýznamnejšie rezervy účinnosti a efektívnosti predstavuje oblasť riadenia rizík a najmä vnútorný audit," priblížil Mitrík.
      
Vrcholový manažment ministerstva školstva tak podľa zistení kontrolórov objektívne nezískava dostatočný stupeň uistenia, že nastavené procesy povedú k požadovaným cieľom bez závažných chýb a problémov.
      
NKÚ navrhol ministerstvu prijať odporúčania s cieľom dosiahnuť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a zvýšiť účinnosť vnútorného kontrolného systému. Za osobitne významné považuje vytvorenie a rozvíjanie jednotného systému riadenia rizík, ktorý by v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi účinne a včas identifikoval a upozorňoval na riziká a pravdepodobné udalosti s nepriaznivým vplyvom na dosahovanie cieľov a úloh v oblasti
      
Kontrolný úrad odporúča, aby MŠVVaŠ SR posilnilo kapacity útvarov, ktoré majú zabezpečiť efektívnu finančnú kontrolu a riadenie rizík. Bez posilnenia vnútorného auditu nie je reálne jeho využitie pre významné úlohy, ktoré má v zmysle zákona plniť v systéme vnútornej kontroly.
      
Posilnenie kontrolórskych kapacít je podľa NKÚ SR základným predpokladom toho, aby sa minimalizovalo aj riziko netransparentnej dotačnej politiky podpory a rozvoja športu, na ktoré poukazujú mnohé podnety smerované na NKÚ SR, vrátane spomínaného podnetu na kontrolu od skupiny súčasných poslancov NR SR.
      
Osobitné postavenie v kontrole výdavkov na šport a rôznej činnosti subjektov športu má podľa NKÚ inštitút Hlavný kontrolór športu (HKŠ). "NKÚ SR považuje za potrebné upozorniť nielen na značný rozsah rôznorodých kompetencií HKŠ v športe, ale aj na nezvyčajne vysokú mieru nezávislosti HKŠ vo všetkých rozhodujúcich aspektoch výkonu jeho kontrolnej činnosti a s ňou spojeným rizikom subjektívneho a netransparentného rozhodovania," upozornili kontrolóri NKÚ v správe o kontrole.
      
NKÚ SR preto odporúča ministrovi školstva pripravovanou novelou zákona o športe zrušiť inštitút HKŠ. Najvyšší kontrolný úrad SR zastáva názor, že ide o nesystémový a nadbytočný kontrolný orgán. Osobité postavenie tohto inštitútu kontroly v oblasti športu a činnosti športových organizácií nemá podľa NKÚ objektívne opodstatnenie.

Máj 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
Napíšte nám [email protected]