Autor textu: TASR
08.03.2021

Komora SP žiada zaradiť medzi odborných zamestnancov aj sociálnych pracovníkov

Sociálne poradenstvo môže poskytovať len odborný pracovník s magisterskou kvalifikáciou sociálny pracovník, poznamenala komora.

Ilustračná snímka. FOTO TASR/AP

Bratislava 8. marca (TASR) - Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (SP a ASP) navrhuje ministerstvu školstva, aby boli medzi odborných zamestnancov zaradení aj sociálni pracovníci. TASR o tom informoval podpredseda Slovenskej komory SP a ASP František Drozd. Odbor komunikácie rezortu školstva pre TASR uviedol, že v tomto smere pripravuje transformáciu poradenského systému.
      
"Sociálni pracovníci sa roky márne snažia o to, aby ich profesia bola zaradená do kategórie odborných zamestnancov v zmysle zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch," uvádza sa v liste, ktorý komora adresovala ministrovi školstva. Zároveň dodala, že tieto zákony čiastočne aj formálne akceptujú výkon odborných činností sociálneho pracovníka a pod činnosťou odborných zamestnancov je zahrnuté aj poskytovanie sociálneho poradenstva.
      
"Sociálne poradenstvo v zmysle zákona o sociálnych službách môže poskytovať len samostatný odborný pracovník s magisterskou kvalifikáciou sociálny pracovník," poznamenala komora. Rezort školstva podotkol, že v zákone o pedagogických a odborných zamestnancoch v časti kategórie odborných zamestnancov je uvedený ako odborný zamestnanec sociálny pedagóg, pričom kvalifikačnými predpokladmi na túto funkciu je ukončené vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore sociálna práca. "Tento začínajúci odborný zamestnanec sa po ukončení adaptačného vzdelávania stáva samostatným odborným zamestnancom - sociálnym pedagógom. Z daného dôvodu v praxi nie je vylúčené, aby sociálny pracovník pracoval v školstve," uviedol rezort školstva s tým, že je to bežnou súčasťou aktuálne nastavených procesov.
      
Rezort školstva tvrdí, že cieľom transformácie poradenského systému je vytvoriť systém poradenstva, v ktorom je dieťa a jeho rozvoj vnímané celostne, v kontexte rodinného prostredia a komunity, v ktorej žije, ako aj väzieb a vzťahov, ktoré sú preň kľúčové, s dôrazom na inkluzívny prístup vo výchove a vzdelávaní. "Systém poradenstva a prevencie bude na jednotlivých úrovniach prepojený, čím sa zabezpečí rýchly a integrovaný prístup dieťaťa k podpore a poradenstvu. Zámerom rezortu školstva je, aby školský podporný tím spolupracoval s centrom poradenstva a prevencie a so špecializovaným centrom poradenstva a prevencie a k spolupráci prizýval aj multidisciplinárny tím," poznamenal rezort školstva. Zároveň považuje spoluprácu a prepojenosť odborníkov "za kľúčového nositeľa vzájomnej odbornej opory a v tomto duchu bude v záujme každého dieťaťa aj postupovať".

Čo treba vedieť o koronavíruse

Apríl 2023

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]