Autor textu: TASR
11.03.2021

Ministerstvo školstva opätovne predložilo návrh novely školského zákona do pripomienkového konania

Cieľom návrhu je napríklad zefektívnenie procesu prijímacieho konania na vzdelávanie v stredných školách.

Na archívnej snímke minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). FOTO TASR - Jakub Kotian

Bratislava 11. marca (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR vyhodnotilo vyše 1000 pripomienok k návrhu novely zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon), z ktorých bolo viac ako 680 zásadných. Zmenenú verziu opätovne predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania (MPK).
      
"Keďže množstvo pripomienok, ktoré ministerstvo školstva po diskusii akceptovalo, bolo nad rámec pôvodne predloženého návrhu, rozhodli sme sa kvôli transparentnosti legislatívneho procesu informovať verejnosť prostredníctvom nového MPK o znení novely po uskutočnených rokovaniach a akceptovaných pripomienkach," vysvetlil pre TASR odbor komunikácie ministerstva školstva. Cieľom návrhu je napríklad zefektívnenie procesu prijímacieho konania na vzdelávanie v stredných školách, komplexná zmena systému poradenstva a prevencie, či zavedenie pojmov ako národnostná škola a národnostné školské zariadenia.
      
Maturitná skúška by sa po novom mala zmeniť. Ministerstvo školstva chce, aby bolo možné maturovať aj v skorších ročníkoch, keď žiak preberie určené učivo a ukončí rámcový učebný plán. Rovnako chce umožniť maturantom robiť skúšku z viacerých dobrovoľných predmetov.
      
Novela reflektuje podnety z praxe, napríklad sa plánuje zavedenie maximálneho počtu 25 žiakov v školskom klube detí. Zmeniť sa má aj prijímacie konanie na stredné školy. Tie budú zverejňovať kritériá jeden a pol roka vopred, čím si budú môcť ôsmaci lepšie premyslieť svoj výber strednej školy.
      
Ministerstvo školstva pôvodne navrhovalo, aby žiak v prihláške na strednú školu zadával poradie škôl a na základe neho by následne nastúpil na prvú školu, na ktorú ho prijmú. Po zapracovaní pripomienok sa tento bod zmenil na to, že ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v strednej škole, uchádzač alebo jeho zákonný zástupca písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.
      
Ďalšou zmenou je to, že školy budú môcť tvoriť "klastre". "Školu možno zriadiť ako jednu právnickú osobu s viacerými organizačnými zložkami, ktorými je spojenie akejkoľvek kombinácie materskej, základnej a strednej školy. Organizačné zložky takto zriadenej spojenej školy nie sú právnické osoby," uvádza sa v novele návrhu zákona.
      
Tiež sa navrhuje doplnenie definícií pojmov, ide napríklad o pojmy ako národnostná škola, národnostné školské zariadenie, medzinárodný program či inkluzívne vzdelávanie.
      
Ďalšou zmenou je to, že prvý stupeň základnej školy bude tvoriť prvý až piaty ročník. Druhý stupeň základnej školy šiesty až deviaty ročník. "Stupne sa môžu členiť na vzdelávacie cykly podľa školského vzdelávacieho programu," uvádza sa v návrhu zákona. Určiť sa má aj najvyšší počet žiakov v triede základnej školy. Taktiež sa navrhujú zmeny pri najvyššom počte žiakov v triedach základnej školy.
      
Pribudla i zmena, ktorá sa týka systému poradenstva a prevencie, ktorý má prejsť transformáciou. Po novom by mala fungovať prepojenosť systému v piatich nadväzujúcich podporných stupňoch. Prvý budú tvoriť pedagogickí a odborní zamestnanci a školský podporný tím. Činnosti podpornej úrovne druhého stupňa vykonáva školský špeciálny pedagóg a odborný zamestnanec školy v spolupráci s centrom poradenstva a prevencie. Podpornú úroveň tretieho a štvrtého stupňa budú tvoriť centrá poradenstva a prevencie a piatu špecializované centrum poradenstva a prevencie.

Čo treba vedieť o koronavíruse

Marec 2023

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
Napíšte nám [email protected]