Autor textu: Lucia Foltýnová
28.03.2021

Erasmus+ v novom šate!

Aké novinky prinesie nová podoba programu Európskej únie Erasmus+ v najbližších siedmich rokoch?

Lucia Foltýnová

Bratislava 28.03.2021 (Skolske.sk)

Už začiatkom tohto roku odštartovala implementácia úplne nového programu Erasmus+ 2021 – 2027 na Slovensku, v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy  pod záštitou Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) – Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu a v oblasti mládeže a športu pod záštitou Slovenského inštitútu mládeže (IUVENTA) – Národnej agentúry programu Erasmus+ pre mládež a šport. Po skvelých správach, že na tento úspešný program Európskej únie bude počas sedemročného obdobia vyčlenený rozpočet v celkovej výške vyše 26 miliárd eur, Európska komisia postupne ohlasuje novinky a rozšírené príležitosti v oblasti vzdelávania, mládeže a športu pre všetky skupiny učiacich sa, pedagogických aj odborných zamestnancov či vzdelávacie organizácie v oblasti vzdelávania dospelých. Čo teda možno očakávať od nového programu Erasmus+ už v tomto roku?

pic
Foto: text

Erasmus+ bude zelenší aj inkluzívnejší – predstavujeme nové priority!

Jednou z dôležitých noviniek programu Erasmus+  je určenie štyroch prierezových priorít, ktoré priamo reagujú na aktuálne a dôležité spoločenské témy. Medzi ne patrí inklúzia a diverzita, ktorá sa zameriava na zabezpečenie rovnakých príležitostí vo vzdelávaní pre všetkých vrátane ľudí so znevýhodnením – zdravotným, sociálnym či ekonomickým; digitálna transformácia orientovaná na sprístupnenie digitálnych technológií a inovácií všetkým oblastiam vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu; environmentálna udržateľnosť a klimatické ciele, ktoré by sa mali dostať do budúcich učebných plánov, zvyšovať povedomie o klimatickej situácii a podporovať udržateľné správanie; aktívna participácia, ktorá rozvíja sociálne a multikultúrne kompetencie, kritické myslenie a aktívne občianstvo založené na demokratickom princípe v celoživotnom vzdelávaní a v práci s mládežou.

pic
Foto: text

Erasmus+ prispieva ku skvalitneniu vzdelávania!

Program Erasmus+ je považovaný za jednu z najúspešnejších európskych iniciatív. Podpredseda Komisie Margaritis Schinas, zodpovedný za podporu európskeho spôsobu života, uviedol: „Erasmus je najsymbolickejším programom Európy – skutočným klenotom európskeho projektu. Generácie mladých ľudí, ktorí sa na Erasme zúčastnili, stelesňujú podstatu nášho európskeho spôsobu života. Jednota v rozmanitosti, solidarita, mobilita, podpora Európy ako priestoru mieru, slobody a príležitostí.“ Aj to sú dôvody, kvôli ktorým sa program Erasmus+ 2021 – 2027 stáva kľúčovým pri budovaní Európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025 či dôležitou súčasťou Európskeho programu zručností alebo implementácii  Stratégie EÚ pre mládež na roky 2019 - 2027. Cieľom tohto programu je tak mobilizovať sektory vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v záujme rýchlej obnovy a budúceho rastu, podporiť partnerstvá v oblasti zručností, zvyšovať kvalifikácie, rekvalifikovať sa a umožniť ľuďom učiť sa počas celého života.

Iniciatívy a aplikácie – nový Erasmus+ podporuje digitalizáciu!

Všetci priaznivci programu sa môžu tešiť na kľúčové iniciatívy v novom šate – ponúkajúce nové možnosti či aktivity. Medzi takéto iniciatívy nepochybne patria:
-        Európske univerzity vytvárajúce sieť najlepších univerzít v Európe,
-        DiscoverEU umožňujúca mladým ľuďom spoznávať kultúru a rozmanitosť Európy,
-        Pedagogické akadémie Erasmus (Erasmus Teacher Academy) poskytujúce kurzy a informačné materiály všetkým pedagógom,
-        Centrá odbornej excelentnosti (Centres of Vocational Excellence) podporujúce vytváranie a rozvoj nadnárodnej spolupráce v odbornom vzdelávaní a príprave a iné.

Program Erasmus+ sa v najbližšom období zameria na podporu rozvoja digitálnych nástrojov a ich aktívneho využitia vo vzdelávaní, a to nielen v súvislosti so zatváraním škôl a vzrastajúcou potrebou dištančného vzdelávanie v poslednom roku. Eurokomisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariya Gabriel ohlásila, že medzi prvé novinky patrí  aplikácia Erasmus+ app. „Spustenie novej aplikácie Erasmus+ je súčasťou rozsiahlejšieho plánu zameraného na sprístupnenie jedinečnej skúsenosti programu Erasmus+ ďalším mladým ľuďom – nielen vo vysokoškolskom vzdelávaní, ale aj na školách, v odbornom vzdelávaní a príprave, ako aj vo vzdelávaní dospelých. Je to dôležitý krok v pokračovaní vytvárania Erasmus+ komunity,“ uviedla. Táto mobilná aplikácia je zároveň produktom širšej Európskej iniciatívy pre študentské karty (European Student Card Initiative), ktorej cieľom bolo poskytnúť záujemcom jednotné kontaktné digitálne miesto ponúkajúce informácie, podporu aj služby spojené s úspešným absolvovaním Erasmus+ pobytu v zahraničí. Aplikácia bude rovnako prepojená na Sieť Erasmus bez papiera (Erasmus Without Paper Network), ktorá sa usiluje o zjednodušenie, transparentnosť, ale aj zlepšenie ekologického dopadu administratívnych procesov spojených s programom Erasmus+. Ďalším zaujímavým nástrojom je SELFIE nástroj pre učiteľov, vďaka ktorému môžu školy vyhodnotiť svoju úroveň využívania digitálnych technológií vo výučbe a ktorý im zároveň pomôže rozvinúť digitálny potenciál školy. Nové funkcie očakáva aj platforma OLS (Online Linguistic Support), ktorej cieľom je zlepšovať jazykové kompetencie účastníkov programu Erasmus+, ponúknuť širokú škálu online kurzov či hodnotiacich testov.


pic
Foto: text

Program Erasmus+ vstupuje do nového sedemročného obdobia 2021 – 2027 s ohlásením množstva nových príležitostí pre účastníkov, nových iniciatív, možností zapojenia sa pre organizácie a s ambicióznymi cieľmi súvisiacimi so snahou prispievať k zvýšeniu kvality formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia v Európe. O všetkých novinkách budú postupne informovať Národné agentúry programu Erasmus+ na Slovensku ( SAAIC a IUVENTA), informácie o programe rovnako nájdete na webstránke www.erasmusplus.sk a na oficiálnych webstránkach Európskej komisie.
 
ZDROJ (photo): Európska komisia, SAAIC

pic
Foto: text

Máj 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
Napíšte nám [email protected]