Autor textu: TASR
03.05.2021

Vysokoškoláci môžu vďaka prieskumu SAAVŠ zlepšiť kvalitu štúdia

Do prieskumu sa môžu vyplnením dotazníka Akademická štvrťhodinka - 15 minút pre lepšie školy zapojiť všetci študenti bakalárskeho, magisterského, inžinierskeho a spojeného štúdia.

Ilustračná snímka, FOTO TASR/AP

Bratislava 3. mája (TASR) – Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) spustila celoslovenský prieskum spokojnosti vysokoškolákov so vzdelávaním a študentským životom. Cieľom je poskytnúť celistvý prehľad o tom, ako vnímajú štúdium na vysokých školách na Slovensku, a pomôcť tak poukázať aj na systémové problémy, ktoré je potrebné riešiť na celoštátnej úrovni.

"Jedným zo základných pilierov moderného spôsobu zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania je priame zapájanie samotných študentov. Ich hlas má byť pre vysoké školy podkladom pre rozhodnutia, ktoré povedú k zlepšeniam," vysvetľuje predseda výkonnej rady SAAVŠ Robert Redhammer.

Do prieskumu sa môžu vyplnením dotazníka Akademická štvrťhodinka - 15 minút pre lepšie školy zapojiť všetci študenti bakalárskeho, magisterského, inžinierskeho a spojeného štúdia. Dotazník obsahuje otázky týkajúce sa získaných vedomostí a zručností študentov, prístupu vysokej školy a pedagógov, výskytu akademických podvodov a ich riešení, ale aj dosahu pandémie na ich štúdium. Prieskum sa tiež zameriava na podmienky štúdia pre študentov so špecifickými potrebami či na to, ako by slovenské školy mohli prilákať viac zahraničných študentov. 

"Získané dáta nám pomôžu pochopiť, aké sú z pohľadu študentov skutočné problémy a aké by mohli byť ich riešenia. Napríklad zisťujeme, čo by zvýšilo atraktívnosť Slovenska pre zahraničných študentov, ktorí pomáhajú kompenzovať masívny odliv mozgov zo Slovenska. Je rozdiel, ak dáta ukážu, že sú to kvalitnejšie internáty (tak potom treba masívne investovať tam), alebo ak je potrebné zjednodušiť získavanie víz. Na to, aby sme efektívne riešili problém, tak musíme poznať jeho príčiny. V opačnom prípade zvolíme nesprávne riešenie, ktoré nebude účinné," priblížila odborníčka na vysoké školstvo a výskumníčka SAAVŠ Renáta Hall. 

Dodala, že prieskum je prvý svojho druhu a rozsahu a agentúra ho plánuje realizovať pravidelne. "Každoročné meranie študentskej spokojnosti umožní sledovať dlhodobé trendy, či opatrenia, ktoré vysoké školy a štátne inštitúcie prijímajú, prispievajú k zlepšeniu úrovne kvality štúdia, alebo naopak, nie sú postačujúce a k zlepšeniu nedochádza. Návrhy na zmeny a odporúčania v oblasti vysokého školstva bude môcť ministerstvo školstva a iné inštitúcie stavať na reálnych dátach o potrebách študentov," vysvetlila Hall. 

Dotazník je k dispozícii v štyroch jazykových mutáciách a v uplynulých dňoch si ho našlo vo svojom e-maile takmer 130.000 študentov. To, ako prieskum dopadol, sa vysoké školy, študenti a verejnosť dozvedia v júni. Kompletné informácie o dotazníku sú k dispozícii na webovej stránke prieskumu prieskum.saavs.sk.

Apríl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]