Autor textu: TASR
24.05.2021

Rektori: Problémom je podfinancovanie vzdelávania, výskumu, vývoja a umenia na VŠ

Voľba rektorov alebo spôsob kreovania správnych rád nie sú podľa SRK kľúčovými problémami.

Na archívnej snímke prezident Slovenskej rektorskej konferencie Rudolf Kropil. FOTO TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 24. mája (TASR) - Slovenská rektorská konferencia (SRK) považuje za kľúčové problémy dlhodobé podfinancovanie vysokoškolského vzdelávania, vysokých škôl, výskumu, vývoja a umenia a z toho vyplývajúci neuspokojivý stav vysokoškolskej infraštruktúry. To má zase vplyv ako jeden z faktorov na početný odchod mladých ľudí za štúdiom do zahraničia. Zhodli sa na tom rektori počas svojho jubilejného 100. zasadnutia SRK.
      
Rektori upozorňujú, že financovanie vysokého školstva je pod priemerom krajín EÚ a OECD, čo má dosah aj na kvalitu vzdelávania založeného na najnovších poznatkoch vedy a techniky. Preto SRK nepovažuje problémy, ktoré predkladá ministerstvo školstva pri ostatných návrhoch novelizácie vysokoškolského zákona, za najdôležitejšie.
      
Voľba rektorov alebo spôsob kreovania správnych rád nie sú podľa SRK kľúčovými problémami. Rektori tvrdia, že súčasné samosprávne riadenie verejných vysokých škôl je v súlade s európskymi tradíciami a dobrou praxou. SRK je presvedčená, že snaha ministerstva má za cieľ posilniť vplyv politikov a podnikateľov na riadenie verejných vysokých škôl. "A teda oslabiť kompetencie akademických senátov a v ich rámci aj samotných študentov a zamestnancov vysokých škôl, ktorí sa dnes podieľajú na riadení vysokých škôl vrátane voľby akademických funkcionárov," tvrdia rektori.
      
"Vyzývame ministerstvo školstva, aby pripravilo návrh konkrétnych systémových zmien, a to nielen legislatívnych, ale aj ekonomických, ktoré by riešili tieto kľúčové problémy," konkretizoval stanovisko SRK jej prezident Rudolf Kropil. Zásadné pre SRK sú princípy akademickej samosprávy, akademických práv a slobôd a z toho plynúci princíp legislatívnej  deregulácie vnútorných mechanizmov vysokých škôl. "Rektori sa zhodli, že zmeny by mali podporovať transparentnosť, objektívnosť, udržateľnosť a otvorenosť vysokoškolského sektora. Naším spoločným cieľom má byť posilňovanie dôvery a transparentnosti, budovanie kultúry kvality a zvýšenie konkurencieschopnosti vysokoškolského prostredia," dodal Kropil.
      
Rektori na ostatnom zasadnutí diskutovali aj o prechode ku konceptu "zelených univerzít". SRK podporila účasť vysokých škôl na podujatí Race to Zero in Slovakia: Universities organizovanom veľvyslancom Veľkej Británie na Slovensku. SRK však upozorňuje, že vysoké školy sa budú môcť zapojiť do zeleného prechodu len v prípade získania dodatočných prostriedkov od financujúcich autorít.

Čo treba vedieť o koronavíruse

August 2022

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]