Oficiálny portrét prezidenta SR je možné objednať TU
Autor textu: Mária Tarišková
25.05.2021

Voliteľný predmet o zdravej výžive je dostupný aj pre ďalšie ročníky základných škôl

Štátny pedagogický ústav zverejnil k voliteľnému predmetu „Viem, čo zjem“ nový vzdelávací štandard.

Foto: Viem, čo zjem

Bratislava 25.05.2021 (Skolske.sk/OTS)

O zdravej výžive sa tak budú môcť v školskom roku 2021/2022 učiť už aj štvrtáci, piataci a šiestaci. Učebné materiály v rozsahu 32 vyučovacích hodín doplnené o interaktívny digitalizovaný obsah, boli pre potreby pedagógov a žiakov vytvorené komplexne a školám sú k dispozícii celkom zdarma. Predmet, ktorý po prvýkrát zavítal do škôl len v tomto školskom roku navyše chystá ďalšie novinky.
Vzdelávať deti v oblasti zdravej výživy je dôležité a má svoje opodstatnenie. Množstvo správnych, ale aj nesprávnych stravovacích návykov preberáme z domu, a tie ovplyvňujú náš životný štýl aj v dospelosti. Škola je preto miestom, kde sa môžu deti dozvedieť veľa nových a užitočných informácií a motivovať tak k pozitívnej zmene aj svojich rodičov.

Voliteľný predmet s unikátnym vzdelávacím obsahom si môžu základné školy zaradiť do rámcového učebného plánu prostredníctvom disponibilných hodín pre 4., 5. a 6. ročníky. Vzdelávací štandard a metodické materiály k predmetu boli vytvorené v súčinnosti so Štátnym pedagogickým ústavom SR. Učebné materiály sú školám k dispozícii zdarma a v rozsahu 32 vyučovacích hodín boli pre pedagógov vytvorené komplexne na celý školský rok. Napriek tomu predmet ponúka učiteľom dostatok priestoru si výučbu tvorivo modifikovať v závislosti od svojich potrieb, ale aj potrieb a záujmu žiakov.


​​​​​​​
Predmet pozostáva zo šiestich tematických celkov, vďaka ktorým sa žiaci oboznámia s témami, ako je vyvážená strava, pitný režim, ovocie a zelenina, riziká nevhodného stravovania, energia či hygiena potravín. Ku každej vyučovacej hodine je pre pedagóga vypracovaný metodický list s rôznorodými aktivitami na hodinu, prezentácia a pracovný list pre žiakov. Voliteľný predmet dopĺňajú materiály v digitalizovanej podobe, ktoré podnecujú pozornosť žiakov a učivo vysvetľujú zaujímavým spôsobom. Obsahujú náučné videá, hry a je možné s nimi pracovať na interaktívnej tabuli či premietať online. Navyše učebné materiály k predmetu budú priebežne inovované o doplňujúce témy, ako je potravinový odpad a videá s pohybovými aktivitami.

Voliteľný predmet prináša do škôl projekt s rovnakým názvom „Viem, čo zjem“, ktorý od roku 2017 prebieha na stovkách základných škôl po celom Slovensku. Je realizovaný v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR a je tiež súčasťou Národného programu podpory zdravia.

Vzdelávací štandard a ukážka materiálov sú zverejnené na Metodickom portáli Štátneho pedagogického ústavu SR: https://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/volitelne-predmety/viem-co-zjem/.
Školy, ktoré chcú zaradiť voliteľný predmet Viem, čo zjem do svojich učebných osnov, je potrebné registrovať na https://www.viemcozjem.sk/volitelny-predmet/registracia-do-volitelneho-predmetu/.

Júl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]