Autor textu: TASR
31.05.2021

Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici hrozí odňatie súhlasu na pôsobenie

V materiáli rezortu školstva sa konštatuje, že škola porušuje povinnosti ustanovené zákonom o vysokých školách a povinnosti určené jej vnútorným predpisom.

Ilustračná snímka, FOTO TASR/AP

Bratislava 31. mája (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR navrhuje odňať štátny súhlas na pôsobenie súkromnej Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici z dôvodu porušovania povinností. Vyplýva to z materiálu z dielne rezortu školstva predloženého v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

V materiáli sa konštatuje, že Stredoeurópska vysoká škola v Skalici porušuje povinnosti ustanovené zákonom o vysokých školách a povinnosti určené jej vnútorným predpisom. Vysoká škola neaktualizuje údaje v registri zamestnancov vysokých škôl či v centrálnom registri študentov. Okrem toho tiež škola neuložila výročnú správu o hospodárení do verejnej časti registra účtovných závierok za rok 2018 a 2019, tiež nemá zverejnené ani úplné a aktuálne znenie vnútorných predpisov, napríklad študijný poriadok. Kontrolou zo strany ministerstva školstva boli zistené ďalšie porušenia na strane vysokej školy. Týkali sa najmä organizácie štúdia a vedenia s tým súvisiacej dokumentácie. Išlo aj o nedostatky v dokladoch o vzdelaní.

Vysoká škola nebola tiež schopná preukázať uskutočňovanie študijných programov v akademických rokoch 2018/2019 a 2019/2020, vyplýva z predloženého materiálu. Z dôvodu overenia uskutočňovania štúdia v akademickom roku 2020/2021 vysoká škola bola požiadaná o zaslanie aktuálnych študijných plánov a rozvrhov, vrátane uvedenia personálneho zabezpečenia výučby jednotlivých predmetov a zabezpečenie prístupu k možnosti zdokumentovania priebehu dištančnej výučby v letnom semestri akademického roka 2020/2021, a to najneskôr do 15. februára. Vysoká škola v stanovenom termíne a ani v neskoršom období neposkytla požadované študijné plány, ani rozvrhy s uvedením personálneho zabezpečenia výučby jednotlivých predmetov. "V materiáli sa konštatuje, že vysoká škola v období od 4. marca do 29. apríla poskytla ministerstvu prístup k dištančnej online výučbe celkovo 14 prístupov k 12 predmetom študijných programov. Pri absencii zaslania požadovaných rozvrhov a študijných plánov, a na základe informácií poskytnutých vysokou školou nebolo možné určiť formu štúdia, semester štúdia a pri siedmich prístupoch ani určiť študijný program," uvádza sa v materiáli. Na online dištančnej výučbe sa celkovo zúčastnili štyria vysokoškolskí učitelia a 17 študentov. "Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že vysoká škola nepreukázala riadny priebeh výučbového procesu," píše sa v predloženom materiáli.

"Vysoká škola bola požiadaná listom zo 4. februára o zabezpečenie nápravy vo veci zistených nedostatkov a porušení zákona v zmysle zákona o vysokých školách. Ministerstvo požiadalo vysokú školu o zabezpečenie nápravy a zaslanie listinnej odpovede o preukázaní nápravy, a to najneskôr do 31. marca," uvádza sa v predloženom materiáli. K uvedenému termínu naďalej pretrvávali nedostatky a porušovanie zákona o vysokých školách a vnútorných predpisov vysokej školy.

Vysokú školu pri fungovaní a poskytovaní vysokoškolského vzdelania zastrešuje nezisková organizácia Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, ktorá v roku 2005 dostala štátny súhlas pôsobiť ako súkromná vysoká škola s názvom Stredoeurópska vysoká škola v Skalici.

Čo treba vedieť o koronavíruse

Marec 2023

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
Napíšte nám [email protected]